Novi zakoni o trgovini i e-trgovini

Usvajanjem novog Zakona o trgovini kao i izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini Srbija postaje zemlja u kojoj se elektronska trgovina odvija u skladu sa najnaprednijim modelima koji su trenutno dostupni u svetu.

Uvedeni su novi poslovni modeli kao što su elektronska prodavnica, elektronska platforma i dropsšiping (dropshipping).

Ove izmene će omogućiti našoj privredi da lakše plasira svoje proizvode ne samo u Srbiji, nego i na globalnom tržištu. Srbija postaje deo grupe zemalja koje prepoznaju digitalnu ekomoniju kao jednu od glavnih pokretača razvoja celokupne privrede.

e-trgovina

Novi zakoni prepoznaju značaj elektronske trgovine, koja je sada definisana kao poseban oblik trgovine. Otklonjene su nepreciznosti i nedoumice u vezi sa prodavnicama i platformama koje prodaju globalno i ne poznaju geografske granice.

Kako bi se povećala pravna sigurnost i odgovorilo na izazove koje sa sobom donosi elektronska trgovina, prvi put će biti omogućena primena instituta prikrivene kupovine (mystery shopper), koja će značajno poboljšati bezbednost potrošača prilikom internet kupovine. Rešeno je jedno od ključnih pitanja – mogućnost isticanja cena u stranoj valuti kad je reč o prodaji usmerenoj ka globalnom tržištu, čime je prevaziđen problem sa kojim se do sada ograničavao plasman robe iz Srbije na globalnom tržištu.

Ubuduće će biti omogućeno da kompletna dokumentacija o elektronskoj trgovini bude u digitalnom obliku, što je u skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju.

Izmene Zakona o trgovini, kao i izmene i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini, nastavak su reforme domaćeg zakonodavstva sa ciljem poboljšanja poslovnog ambijenta, na čemu će Vlada Srbije nastaviti da insistira. Imamo pozitivne rekacije na poreske podsticaje za podršku ekonomije znanja i inovativnog preduzetništva, zbog čega je Srbija danas prepoznata u svetu kao destinacija koja pruža najpovoljnije uslove za razvoj inovativnih delatnosti.

Rad na reformi elektronske trgovine rezultat je uspešne saradnje Vlade Srbije sa vodećim kompanijama digitalne ekonomije koje godinama posluju u Srbiji. Njihova podrška, znanje i iskustvo bili su od velikog značaja u radu na ovim zakonima.

Izvor: Srbija danas

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: