Novi sistem paušalnog oporezivanja

Ministarstvo finansija dostavilo jе Advokatskoj komori Srbijе na mišljеnjе Prеdlog urеdbе o bližim uslovima, kritеrijumima i еlеmеntima za paušalno oporеzivanjе obvеznika porеza na prihodе od samostalnе dеlatnosti, koja propisujе potpuno novi sistеm paušalnog oporеzivanja.

Principi na kojima se predlog zasniva su sledeći:

  • Svi preduzetnici su razvrstani u grupe u zavisnosti od šifre delatnosti
  • Za svaku šifru delatnosti je utvrđen poseban koeficijent delatnosti na osnovu njene procenjene profitabilnosti (prosečna osnovica za sve obveznike u okviru jedne delatnosti se stavlja u odnos sa prosečnom osnovicom za sve delatnosti)
  • Polazna osnovica za obračun se izračunava tako što se prosečna mesečna zarada množi sa brojem zaposlenih, a zatim deli sa ukupnim brojem stanovnika u Republici, tom gradu, opštini, odnosno više gradskih opština u slučaju Grada Beograda
  • Osim koeficijenta delatnosti i polazne osnovice koriste se i dodatni korektivni faktori, kao što su zona u kojoj se delatnost obavlja, starost obveznika, trajanje obavljanja delatnosti i lična stanja obveznika (npr. duža bolest i utvrđena smanjena radna sposobnost)
  • Obezbeđena je stabilnost iznosa obaveza poreskih obveznika koje u prve tri godine primene Uredbe mogu da se uvećaju najviše do 10% na godišnjem nivou. Pored toga su propisivanjem uvećanih koeficijenata u prve tri godine sprečene zloupotrebe putem prijave prestanka i ponovnog otpočinjanja delatnosti. Ovi uvećani koeficijenti se neće primenjivati za preduzetnike koji prvi put započinju obavljanje delatnosti.

Predviđa se izrada aplikativnog softvera koji će omogućiti automatizaciju postupka utvrđivanja poreskih obaveza preduzetnika. Preko portala Poreske uprave biće omogućeno obveznicima da pre započinjanja obavljanja delatnosti dobiju tačnu informaciju o iznosu obaveza po osnovu poreza na dohodak građana i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Kompletan tekst Predloga uredbe možete videti ovde.

Početak primene ove uredbe zakazan je za 1. januar 2020. godine.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: