Novi set mera za zapošljavanje. Da li se uvodi obaveza zasnivanja radnog odnosa sa paušalcima?

Prеdsеdnica Vladе Rеpublikе Srbijе Ana Brnabić najavila jе da ćе u narеdnih nеkoliko nеdеlja Narodnoj skupštini prеdložiti sеt mеra kojim će se obezbediti poreski podsticaji za nova zapošljavanja u kompanijama koje povećavaju broj zaposlenih, ali i pravna sigurnost u pogledu poresko-pravnog tretmana prilikom angažovanja preduzetnika paušalaca.

Predlog mera podrazumeva izmenu Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Naime, najavljenim izmenama zakona će kompanijama koje od 1. januara 2020. godine budu povećavale broj zaposlenih i zapošljavale lica koja nisu bila u radnom odnosu tokom 2019. biti oslobođene plaćanja 70% poreza na zarade i doprinosa za PIO za ta lica tokom 2020. godine, odnosno u najvećem delu tokom 2021. i 2022. godine. Ova mera će se odnositi na zapošljavanje nezaposlenih lica, studenata i preduzetnika paušalaca.

“Test samostalnosti” za preduzetnike paušalce

Od 1. januara naredne godine se uvodi takozvani “test samostalnosti preduzetnika” kako bi se utvrdilo ko ispunjava uslove da bude paušalac na osnovu popunjavanja testa, odnosno odgovaranja na određena pitanja. Cilj testa je utvrđivanje samostalnosti preduzetnika za obavljanje registrovane delatnosti.

Paušalne firme koje imaju nekoliko klijenata neće biti pogođene ovim izmenama, već samo one koje posluju sa jednim klijentom.

Dakle, kompanije koje angažuju paušalno oporezovane preduzetnike na puno radno vreme na osnovu ugovora o pružanju usluga, a ne putem zasnivanja radnog odnosa, to više neće biti u mogućnosti da rade od 1. januara 2020. godine.

Država uzima u obzir da bi ova izmena podrazumevala iznenadno veliko poresko opterećenje za privredne subjekte, te se predviđa uvođenje dodatnih poreskih olakšica.

Naime, kompanije koje budu morale od 1. januara da zasnuju radni odnos sa angažovanim paušalcima, neće morati da plaćaju porez i doprinose u punom iznosu. Efеktivno umanjеnje ukupnih obavеza će iznositi približno 70% tokom 2020. godinе, 65% tokom 2021. i 60% tokom 2022. godinе.

Zapošljavanje mladih i podsticaji za srpske državljane koji borave u inostranstvu

Nove mere treba da podstaknu zapošljavanje studenata i prethodno nezaposlenih lica, bez obzira na to da li su bili prijavljenji kod Nacionalne službe za zapošljavanje.

Novi podsticaji se odnose na nezaposlena lica u periodu od 1. januara 2019. do 30. aprila 2020, pod uslovom da stupe u radni odnos do kraja 2020. godine

Takođe, novim merama se podstiču srpski državljani koji žive u inostranstvu da se vrate u Srbiju. Naime, srpskim državljana koji nisu boravili u Srbiji u protekle dve godine, a ukoliko se vrate i zaposle u Srbiji, umanjuje se osnovica za obračun poreza i doprinosa u visini od 70%, u trajanju od narednih pet godina.

Nova zakonska rešenja će se u Skupštini naći krajem godine.

Milena
Milena Kovačević, AKTIVA sistem

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: