Novi program Fonda za inovacionu delatnost - Katapult

Fond za inovacionu delatnost pokrenuo je novi program akceleracije “Katapult”, koji će preduzećima pružiti mentorsku i finansijsku podršku kroz intenzivne obuke i povezivanje sa investitorima. Katapult želi da pomogne inovativnim preduzećima orijentisanim na rast da se pozicioniraju na globalnom tržištu, kao i da poboljšaju svoje poslovne kapacitete u razvoju pomoću kojih će povećati mogućnost privlačenja privatnih investicija.

Program akceleracije je otvoren za sva inovativna preduzeća koja su u ranoj fazi razvoja proizvoda i osvajanja tržišta, kao i preduzeća sa dokazanom tržišnom trakcijom koje imaju za cilj da ubrzaju svoj rast i prikupe dodatna finansijska sredstava. Prijave preduzeća iz svih oblasti nauke i tehnologije, kao i industrijskog sektora se podnose putem Katapult portala do 6. decembra 2021. godine u 15:00 časova.

Katapult u prvoj fazi akceleracije nudi intenzivni tromesečni mentorski program i obezbeđuje finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava od 20.000 do 50.000 evra. Nakon prve faze, preduzećima koja obezbede kvalifikovanu investiciju u roku od devet meseci od završetka akceleracije, na raspolaganju je dodatna finansijska podrška kroz koinvestirajući grant u visini kvalifikovane investicije, a maksimalno 300.000 evra po preduzeću.

Više informacija: http://www.inovacionifond.rs/program/program-katapult/javni-poziv

Izvor: Portal preduzetnistva

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: