Novi paket bespovratne pomoći za razvoj novih proizvoda

Fond za inovacionu delanost objavio je novi paket bespovratne pomoći od 26 miliona evra za razvoj novih proizvoda, usluga i/ili tehnologija inovativnih preduzeća.

Inovativna preduzeća u Srbiji imaju priliku da konkurišu za bespovratna sredstva u vrednosti od 10,3 miliona evra. Javni poziv je namenjen mikro, malim i srednjim preduzećima, kao i konzorcijumima, koje čine privatna preduzeća i naučnoistraživačke organizacije.

Prijava inovativnih projekata dostupna je putem portala Fonda do 15. septembra 2023. godine u 12 časova. Fond u okviru programa podrške (Program ranog razvoja, Program sufinansiranja inovacija i Program saradnje nauke i prirevde) dodeljuje bespovratna sredstva u visini do 120,000 evra i do 500,000 evra po pojedinačnom projektu, u zavisnosti od programa.

Izvor: inovacionifond.rs

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: