Novi način stimulacije zaposlenih u privrednim društvima

Izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, usvojenim krajem prošle godine uvodi se kao novi finansijski instrument pravo na sticanje udela koji će omogućiti tim društvima da stimulišu svoje zaposlene, ali i konsultante, kao i investitore.

Kako kažu u Ministarstvu privrede, ovaj način stimulacije do sada nije postojao u Srbiji, a zahvaljujući tome zaposleni će imati pravo da steknu udeo u društvu po povlašćenoj ceni.

Taj model zastupljen je u razvijenim tržišnim ekonomijama SAD i država Evropske Unije, gde je praksa da se zaposleni u privrednom društvu stimulišu da što bolje obavljaju svoje poslove tako što im se daje mogućnost da postanu članovi tog društva.

“Model se naročito pokazao kao delotvoran u industriji informacionih tehnologija, imajući u vidu da ta privredna društva raspolažu ograničenim sredstvima u početnoj fazi poslovanja, pa samim tim nisu u mogućnosti da kvalitetnom kadru daju velike plate”, navode u ministarstvu.

“S druge strane, ova društva imaju veliki potencijal brzog rasta, a s tim u vezi i mogućnost da članovi društva ostvare prilično veliki profit u slučaju prodaje vlasničkog udela koji je stečen za relativno mali novac u početnoj fazi poslovanja”, ističu.

Rezervisanim sopstvenim udelom društva smatra se udeo koji društvo besteretno stiče od člana društva, radi dodele prava na sticanje udela, stoji u obrazloženju zakona.

Društvo može imati više rezervisanih sopstvenih udela, a procenat učešća svih rezervisanih sopstvenih udela u osnovnom kapitalu društva ne može biti veći od 40 odsto.

Finansijski instrument – pravo na sticanje udela registruje se u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti, pri čemu će Centralni registar društvima s ograničenom odgovornošću koja izdaju ovaj finansijski instrument omogućiti neposredan pristup registru bez posrednika što ih oslobađa troškova plaćanja brokera, navode u Ministarstvu privrede.

Pravilima poslovanja Centralnog registra biće propisan postupak i dokumentacija potrebna za sprovođenje upisa i ispisa finansijskog instrumenta.

Skupština društva donosi odluku o emisiji finansijskog instrumenta i definiše uslove sticanja udela.

Istovremeno, društvo zaključuje ugovor sa zaposlenim koji stiče ovaj finansijski instrument, kojim bliže uređuju međusobna prava i obaveze.

Ukoliko zaposleni izvrši uplatu ugovorene cene o roku dospeća finansijskog instrumenta i ispuni sve ostale obaveze predviđene tom odlukom i ugovorom, upisuje se u APR-u kao član društva sa odgovarajućim procentom udela u društvu.

Izmene Zakona o privrednim društvima čija primena počinje 1.aprila odnose se na sva društva sa ograničenom odgovornošću.

Izvor: novosti.rs

Povezani tekst:

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: