Novi internet domen za prijavljivanje poreskih nepravilnosti

Poreska uprava je na svojoj zvaničnoj internet stranici, dana 6. avgusta 2015. godine, objavila sledeću vest:

Poreska uprava kontrolu obveznika vrši kroz analizu rizika i po industrijskim granama i na osnovu indikatora o uočenim propustima u poslovanju.

U tom cilju, registrovana je nova adresa na internetu sa simboličnim nazivom – poreski alarm (http://poreskialarm.rs / http://poreskialarm.gov.rs ), na kojoj građani mogu da prijave uočene nepravilnosti u radu poreskih obveznika koje za Poresku upravu imaju poseban značaj u smislu efikasnog delovanja.
Namera je da se posredstvom novog internet domena omogući građanima da prijave poreske obveznike kod kojih uoče nepravilnosti u poslovanju odnosno sve one koji ne poštuju zakon i izbegavaju plaćanje poreza i drugih javnih prihoda.

Građani mogu prijavljivati uočene nepravilnosti po svim oblicima javnih prihoda koje administrira Poreska uprava među kojima su najčešće neizdavanje fiskalnih isečaka, PDV, radno pravni status angažovanih radnika i druge nepravilnosti u poslovanju.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: