Novi ciklus programa zapošljavanja "Moja prva plata"

Nacionalna služba za zapošljavanje je objavila Javni poziv za realizaciju Programa podsticanja zapošljavanja mladih “Moja prva plata”.

Program će se odvijati u četiri faze:

  • Prva faza realizacije programa je namenjena isključivo poslodavcima, koji u periodu od 10.10.2023. do 31.10.2023. godine se prijavljuju na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs.
  • Druga faza realizacije programa je namenjena nezaposlenim licima, koji će se u periodu od 06.11.2023. do 24.11.2023. godine prijavljivati na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs.
  • Treća faza realizacije programa je izbor kandidata od strane poslodavaca u periodu od 27.11.2023. do 08.12.2023. godine. U roku od 7 dana od dana završetka izbora kandidata biće objavljena lista oglašenih pozicija poslodavaca sa brojem odobrenih kandidata.
  • Četvrta faza realizacije programa je potpisivanje trojnog ugovora između nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavca i izabranog kandidata i početak sprovođenja programa, koje će se izvršiti u periodu od dana objavljivanja liste oglašenih pozicija poslodavaca sa brojem odobrenih kandidata, a najkasnije 29.12.2023. godine.

Tokom trajanja Programa Nacionalna služba za zapošljavanje će izabranim kandidatima na ime novčane naknade isplaćivati sredstva u ukupnom mesečnom iznosu od:

  • 28.000,00 dinara za lica koja se osposobljavaju sa srednjim obrazovanjem,
  • 34.000,00 dinara za lica koja se osposobljavaju sa visokim obrazovanjem;

Pored toga, vršiće obračun i uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom.

Pristup portalu “Moja prva plata”, kao i prijavljivanje poslodavaca za učešće u programu “Moja prva plata” biće omogućeni 10. oktobra 2023. godine posle 14 časova.

Više informacija o samom programu možete pogledati na sledećem linku, na sajtu mojaprvaplata.gov.rs, kao i na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje.

Izvor: Portal preduzetništva

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: