Nove registracione prijave za osnivanje

Agencija za privredne registre objavila je na svojoj zvaničnoj internet stranici, dana 29. februara 2016. godine, sledeću vest:

Nove registracione prijave za osnivanje

Agencija za privredne registre (APR) obaveštava sve korisnike da 1. marta 2016. godine počinje da se primenjuje novi Pravilnik o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija.

Ovim pravilnikom propisane su nove jedinstvene registracione prijave (JRPPS obrasci) koje su korisnici obavezni da popune prilikom prijave osnivanja.

Navedenim Pravilnikom omogućava se da se jedinstvenom prijavom osnivanja izvrši i prijava Poreskoj upravi za paušalno oporezivanje preduzetnika, odnosno prijava za PDV obveznike.

Na taj način je u potpunosti zaživeo jednošalterski sistem registracije prilikom osnivanja privrednih subjekata zahvaljujući kojem korisnici ne moraju da dostavljaju dodatnu dokumentaciju Poreskoj upravi, već samo popunjavaju JRPPS obrazac.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: