Nove naknade za poslove registracije i druge usluge koje pruža APR

Od 1. januara 2023. godine stupila je na snagu Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre, o čemu su obavešteni svi privredni subjekti koji u Agenciji imaju registrovanu adresu za prijem elektronske pošte.

Novom Odlukom propisane su naknade za nove elektronske usluge koje Agencija uvodi sa ciljem da elektronske prijave ubuduće postepeno zamene registracione prijave i dokumentaciju koji su do sada mogli da se podnose samo u papirnom obliku. Naknade za većinu postojećih elektronskih usluga ostale su nepromenjene, kao što su naknade za registraciju finansijskih izveštaja, dok su ostale naknade za elektronske usluge minimalno povećane.

Naknade za poslove registracije i druge usluge koje Agencija pruža na osnovu registracionih prijava podnetih u papirnom obliku povećane su u proseku za 6,0% i nisu menjane od 2014. godine.

Izvor: Agencija za privredne registre

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: