Promenjen je način izdavanja računa od strane lica koja vrše objedinjenu naplatu

Prethodnih godina obveznik PDV-a koji na osnovu ugovora zaključenog sa Republikom Srbijom, njenim organima, organima teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave, naplaćuje jedinstvenu naknadu za promet dobara i usluga koji vrše druga lica, izdavao je račun sa iskazanim PDV-om (na primer, Infostan), pri čemu se pod jedinstvenom naknadom smatra naknada koja se naplaćuje za promet dobara i usluga koji vrši veći broj lica.

Obveznik PDV-a koji vrši naplatu u ime i za račun drugih lica nije poreski dužnik, ali je račun izdavao u skladu sa članom 186. Pravilnika o PDV-u, i u skladu sa mišljenjem Ministarstva finansija u računu je iskazivao PDV. Stvarni pružaoci usluga i isporučioci dobara su obračunavali PDV, ali nisu izdavali račune.

Međutim, zbog uvođenja elektronskog fakturisanja, menja se način izdavanja elektronskih faktura od strane lica koja vrše naplatu jedinstvene naknade. Ova lica neće iskazivati obračunati PDV na elektronskim fakturama, što je u skladu sa članom 17. stav 4. tačka 2) Zakona o PDV-u.

Da bi primalac dobara ili usluga mogao da ostvari pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu primljenih dobara ili usluga, mora da poseduje elektronsku fakturu koju izdaje stvarni pružalac usluge, odnosno isporučilac dobara (na primer, u slučaju JKP Infostana – JKP “Beogradske elektrane” Beograd, JKP “Beogradski vodovod i kanalizacija” Beograd, JKP “Gradska čistoća” Beograd, JP “Gradsko stambeno” Beograd i drugi).

JKP Infostan tehnologije u svom obaveštenju korisnicima navodi sledeće:

“JKP Infostan tehnologije je u skladu sa članom 24. Zakona o elektronskom fakturisanju (“Sl. glasnik RS” broj 44/2021 i 129/2021) redizajniralo račun objedinjene naplate. Novi izgled računa biće Vam dostavljen od obaveze za mesec maj 2022. godine.

JKP Infostan tehnologije će izdati e-račun na osnovu člana 17. stav 4. tačka 2. Zakona o PDV-u (“SL. glasnik RS” broj 84/2004,… i 153/2020) u bruto iznosu koji naplaćuje u ime i za račun pružaoca usluga.

Uz saglasnost Ministarstva finansija RS, pravna lica da bi ostvarila pravo na odbitak prethodnog poreza preko SEF-a dobijaće pojedinačne e-račune od strane pružaoca usluge sa iskazanim stavkama i obračunatim porezom. Na tim računima ukupan iznos za uplatu biće iskazan 0,00 RSD uz napomenu da se naplata vrši preko sistema objedinjene naplate.

Ukoliko niste dobili e-račun od strane pružaoca usluge preko SEF-a potrebno je da nas kontaktirate putem elektronske pošte na obrasci@infostan.rs kako bi ažurirali podatke i dostavili račun.”

Izvor: Poreska kancelarija Tatić

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: