Nova verzija sistema za eGrađevinske dozvole puštena u rad

Nova, unapređena verzija informacionog sistema Centralne evidencije objedinjenih procedura (CEOP) za eGrađevinske dozvole, koja je puštena u rad 12. jula 2021. godine, uvedena je kako bi olakšala podnošenje zahteva, unos podataka i praćenje predmeta u toku postupka objedinjene procedure za izdavanje elektronskih građevinskih dozvola.

U sistemu za elektronsko izdavanje građevinskih dozvola radi više od 9.300 korisnika iz nadležnih organa i drugih institucija sa javnim ovlašćenjima za sprovođenje objedinjene procedure, a od početka rada ovog sistema je više hiljada podnosilaca zahteva dostavilo oko 8.500.000 dokumenata u elektronskom obliku.

Zbog obimnih izmena i izvršenih podešavanja u sistemu, potrebno je vreme za stabilizaciju sistema i prilagođavanje korisnika na promene. Upućujemo korisnike da se upoznaju sa novinama u sistemu putem korisničkih video uputstava koja su objavljena na internet stranici Agencije za privredne registre, gde su za svaku grupu korisnika data uputstva za korišćenje aplikativnih rešenja, u skladu sa njihovim ulogama i ovlašćenjima u sistemu.

Kako jednu od novina čini i komponenta za elektronsko plaćanje taksi i naknada preko portala eUprave, čija implementacija je prouzrokovala probleme u radu jednog broja korisnika koji su uplate izvršili preko pojedinih banaka, upućujemo korisnike na stari način plaćanja taksi i naknada do otklanjanja tehničkih problema u implementaciji ove komponente.

Centralnom informacionom sistemu se pristupa preko veb-sajta APR-a, prijavljivanjem korisnika preko internet stranice – Registri/Građevinske dozvole, gde se korisničkim uputstvima pristupa putem tastera “Pomoć” i “Video uputstva”.

Za sva pitanja u vezi korišćenja aplikativnog sistema CEOP i dodatne informacije koje treba da pomognu korisnicima prilikom rada u novoj, unapređenoj verziji informacionog sistema, Agencija za privredne registre je obezbedila korisničku podršku, koja je dostupna putem elektronske pošte (CEOP-APR@apr.gov.rs) ili putem telefona: 011 635-9799; 011 635 9835; 011 635-9801 i 011 635 9802.

Izvor: Agencija za privredne registre

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: