Nova izmena Pravilnika o evidenciji PDV

Nova izmena Pravilnika o evidenciji PDV

U “Službenom glasniku RS”, broj 48/2018 objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV čije odredbe stupaju na snagu 1. jula 2018. godine.

Najvažnije izmene Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV (“Službeni glasnik RS”, br. 90/2017 i 119/2017 – u daljem tekstu: Pravilnik) odnose se na sledeće:

Najbitnije promene za obvezniku su:

 1. Ne unosi se pretpostavljeni iznosi osnovice, naknade, odnosno vrednosti prometa i njihovim izmenama kako je ranije bilo predviđeno izuzev u slučajevima:

  1. prometa dobara i usluga za koji je primalac dobara i usluga poreski dužnik u skladu sa Zakonom i izmeni osnovice, odnosno vrednosti tog prometa;
  2. plaćenog avansa, bez PDV, nezavisno od vrste prometa;
  3. ispravke – smanjenja PDV po osnovu izmene – smanjenja osnovice za nabavljena dobra, odnosno primljene usluge (smanjenje prethodnog poreza po osnovu izmenjene – smanjene osnovice za nabavljena dobra i usluge i ukoliko obveznik nije dobio dokument o smanjenju osnovice, odnosno PDV) za promet za koji nije poreski dužnik u skladu sa Zakonom,
 2. Do 30. juna 2019. godine, u postupcima provere nadležni poreski organ ne uzima u obzir pogrešno iskazane podatke koji ne utiču na iznos poreske obaveze.
 3. Objavljen je novi POPDV obrazac

Novim Pravilnikom propisan je i način evidencije i iskazivanja podataka u Obrascu POPDV koji se odnose na promet investicionog zlata, kao i na promet dobara i usluga u okviru realizacije ugovora o javno-privatnom partnerstvu sa elementima koncesije u skladu sa članom 6a Zakona.

Autor: AKTIVA sistem

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: