Neradni dani za prvomajske praznike

Prema Zakonu o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji (“Službeni glasnik RS”, broj 43/01, 101/07 i 92/11) neradno se praznuje Praznik rada – 1. i 2. maja.

Ukoliko imate potrebu da radite, obavezno istaknite radno vreme za te dane.

Na taj način ćete se zaštititi od interpretacije nadležnih inspektora i eventualne novčane kazne koja bi usledila po njihovoj prijavi za prekršaj, po kojima se radom na dan državnog praznika koji je zakonom utvrđen kao neradni, ne pridržavate (vašeg) istaknutog radnog vremena jer njime nije predviđen rad na dan državnog praznika.

Prema Zakonu propisano je da:

  • državni i drugi organi, privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga dužni su da, u skladu sa zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona, obezbede neprekidno obavljanje delatnosti, odnosno usluga i u dane državnih praznika koji se praznuju u Republici Srbiji ako bi zbog prekida obavljanja delatnosti, odnosno usluga nastale štetne posledice za građane i državu;
  • privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga čija priroda delatnosti, odnosno tehnologija procesa rada zahteva neprekidan rad, mogu da rade i u dane državnih praznika koji se praznuju u Republici Srblji.

Zaposlenima, kojima su, po rasporedu rada, 1. i 2. maj 2023. godine radni dani, ako ne rade pripada naknada zarade, a ako rade pripada zarada i uvećanje zarade za rad na državni praznik.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: