Narodna banka Srbije objavila Izveštaj o otkrivenim falsifikovanim novčanicama – januar-jun 2015.

Narodna banka Srbije objavila na svojoj zvaničnoj internet stranici, dana 9. jula 2015. godine, sledeću vest:

Izveštaj o otkrivenim falsifikovanim novčanicama – januar-jun 2015.

U Srbiji je u prvih šest meseci ove godine otkriveno ukupno 2.607 falsifikovanih novčanica, što je preko dva puta više u odnosu na isti period 2014, kada je otkriveno 1.129 falsifikata.

Posmatrano u nominalnom iznosu, povećanje iznosi 2,7 puta, odnosno 3,36 miliona dinara u prvoj polovini 2015. u odnosu na 1,22 miliona u istom periodu prošle godine, piše u najnovijem Izveštaju o otkrivenim falsifikovanim novcanicama.

Na dan 30. juna ove godine, na milion komada originalnih novcanica, otkriveno je 9,4 komada falsifikata u opticaju, odnosno na milijardu dinara u opticaju, bilo je 22.655,7 dinara falsifikovanog novca.

Prema podacima centralne banke, najveći je udeo u falsifikatima domaće valute, 80,9 odsto, a od toga, najzastupljenija je novčanica od 2.000, pa od 1.000, 500 i najzad 5.000 dinara. Ta četiri apoena zajedno čine 99,7 odsto falsifikata gotovog novca.

U periodu januar – jun otkriveno je i 615 komada falsifikata stranog novca, što je za 28 odsto više nego u istom periodu 2014. godine, kada je otkriveno 480 komada tih novčanica.

U istom periodu otkriveno je ukupno 414 komada falsifikata evra, što je skoro duplo više nego u prvoj polovini prethodne godine, kada je evidentirano 211 komada tih novčanica.

U prvih šest meseci ove godine otkriveno je 196 falsifikovanih novčanica američkog dolara, što je za 21 odsto manje nego u istom periodu 2014, kada je evidentirano 248 komada, a najviše se, kako se pokazalo kopira novčanica od 100 dolara.

Posmatrano po nominalnoj vrednosti, udeo valuta u ukupno otkrivenim falsifikatima najbolje može da se sagleda ako se njihove vrednosti izraze u evrima. Tako je u prvoj polovini godine dominantan udeo falsifikovanih novčanica evra od 52 odsto, zatim dinara 29,5 odsto i dolara 18,1 odsto.

Izvor: nbs.rs

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: