Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Na sajtu Ministarstva finansija objavljen je Nacrt zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Sugestije i primedbe mogu da se dostave Ministarstvu finansija – Sektor za fiskalni sistem, putem elektronske pošte na adresu: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs, najkasnije do 10. oktobra 2019. godine, do 15:30 časova.

Comments