Način odlaganja akontacije poreza na dobit i poreza na prihode od samostalne delatnosti

Prvi relevantan datum u skladu sa Uredbom o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima je 15. april, kada za plaćanje dospeva akontacija poreza na dobit, odnosno akontacija poreza na prihode od samostalne delatnosti za mart 2020. godine. U vezi sa tim, obveznici s pravom postavljaju pitanje kako da se opredele za prihvatanje ove vrste fiskalne pogodnosti, imajući u vidu da za ove svrhe (plaćanje akontacije) ne postoji nikakva prijava.

Prema članu 11. stav 1. Uredbe, privredni subjekti u privatnom sektoru prihvataju korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja propisanih ovom uredbom podnošenjem Obrasca PPP-PD sa označenim datumom plaćanja 04. januar 2021. godine.

Odredbom člana 5. Uredbe propisano je da postupak i način odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa iz stava 1. ovog člana (odnosi se i na porez na dobit i na porez i doprinose na zarade) bliže uređuje ministar nadležan za poslove finansija. Ipak, ne očekuje se da će ovaj akt biti donet danas ili sutra.

U skladu sa navedenim, a i prema informacijama iz Poreske uprave, obveznik koji želi da koristi mere propisane Uredbom, 15. aprila ne treba da plati akontaciju poreza na dobit, odnosno akontaciju poreza na prihode od samostalne delatnosti (i doprinosa – u slučaju pojedinih preduzetnika), dok poresku prijavu na Obrascu PPP-PD, u kojoj će u polju 1.4 upisati 4. januar 2021. godine, trebalo bi da podnese do kraja aprila.

Dakle, proizlazi da obveznik koji želi da koristi pogodnost odlaganja akontacije poreza na dobit i poreza na prihode od samostalne delatnosti svakako treba da podnese poresku prijavu na Obrascu PPP-PD do kraja aprila (sa datumom plaćanja: 4. januar 2021), osim u slučaju obveznika koji nemaju zaposlene (u njihovom slučaju smatra se da su samim činom neplaćanja akontacije prihvatili korišćenje pogodnosti iz Uredbe).

Nezavisno od prethodno navedenog, prema našem mišljenju odlaganje plaćanja akontacije poreza na dobit ne bi trebalo dovoditi u vezu sa korišćenjem ostalih pogodnosti i direktnim davanjima. Međutim, nezvaničan stav nadležnih organa je da bi navodno trebalo da se podrazumeva da privredni subjekti treba da se opredele za sve mere propisane Uredbom, a ne selektivno.

Izvor: pktatic.rs

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: