Način iskazivanja podataka o odloženim porezima i doprinosima na zarade u Obrascu PPP-PO

Kao i prethodnih godina, isplatioci prihoda (rezidentnim i nerezidentnim) fizičkim licima imaju obavezu dostavljanja godišnje potvrde o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku (na Obrascu PPP-PO), prema neizmenjenim pravilima u odnosu na popunjavanje potvrde za prethodne godine, najkasnije do 1. februara 2021. godine.

Međutim, specifičnost podnošenja potvrde za 2020. godinu bila je nepoznanica u vezi sa načinom na koji se iskazuju podaci o obračunatom porezu i doprinosima za koje je odložena dospelost i obaveza plaćanja u skladu sa Uredbom o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima i Zaključkom Vlade. Naime, reč je o slučajevima kada je neto zarada zaposlenima isplaćena tokom 2020. godine, a dospelost plaćanja poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje odložena, pri čemu će plaćanje ovih obaveza biti izvršeno u ratama (počev od 10. februara 2021. godine, kada dospeva prva rata).

U vezi s navedenim treba imati u vidu da je odredbom člana 5. stav 2. Uredbe o postupku i načinu odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 propisano da se doprinosi čije je odlaganje plaćanja odloženo u skladu sa ovom uredbom, smatraju plaćenim za svrhu ostvarivanja prava po osnovu penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja, ostvarivanja prava za slučaj nezaposlenosti i ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom, kao i ostvarivanja prava u druge svrhe. Ipak, nije jasno propisano na koje se druge svrhe misli. Osim toga, odredba se odnosi samo na doprinose, a ne i na porez na zarade.

Imajući u vidu da konkretno pitanje nije uređeno propisima, bilo je neophodno da se Ministarstvo finansija izjasni o ovom pitanju, što se sada i desilo. Suština je da se obračunati porez i doprinosi na zarade, čija je dospelost odložena u skladu sa merama Vlade, iskazuju u Obrascu PPP-PO na isti način kao da su plaćeni. U nastavku citiramo najvažniji deo iz Mišljenja Ministarstva finansija.

Mišljenje Ministarstva finansija

broj 011-00-24/21-04, od 18. 1. 2021.

“Imajući u vidu navedeno, smatramo da se u Obrascu PPP-PO – Potvrda o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku za 2020. godinu, u delu 3. Podaci o oporezivim prihodima iz kojih je isplatilac obustavio i platio poreze i doprinose po odbitku, u kolonama pod red. br. 3.5, 3.6. i 3.7. iskazuju podaci o porezu i doprinosima po osnovu zarade, koji podaci u sebi sadrže i iznos poreza i doprinosa za koje je privredni subjekt (isplatilac prihoda) ostvario pravo na odlaganje dospelosti za plaćanje i pravo na odlaganje plaćanja u propisanim rokovima, saglasno Uredbi i Uredbi o postupku i načinu odlaganja plaćanja.”

Izvor: pktatic.rs

Povezani tekstovi:

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: