Mesto prometa usluge održavanja obuke pružene od strane nerezidentnog pravnog lica

Kako bismo tačno utvrdili PDV tretman za ovu vrstu usluge potrebno je poći od člana 12. Zakona o PDV.

Opšte pravilo prema članu 12. stav 4. Zakona jeste da se mesto prometa usluge određuje na osnovu mesta sedišta primaoca usluge.

Prema članu 12. stav 6. tačka 4) podtačka (1), izuzetno od opšteg pravila, mestom prometa usluge koja se odnosi na prisustvovanje obrazovnim događajima smatra se mesto gde je usluga stvarno pružena.

“Izuzetno od st. 4. i 5. ovog člana, mestom prometa usluga:

4) smatra se mesto gde su usluge stvarno pružene, ako se radi o:

(1) uslugama koje se odnose na prisustvovanje kulturnim, umetničkim, sportskim, naučnim, obrazovnim, zabavnim ili sličnim događajima (sajmovi, izložbe i dr.), uključujući i pomoćne usluge u vezi sa prisustvovanjem tim događajima;”

Prema tome, ukoliko zaposleni putuju u inostranstvo kako bi prisustvovali obuci u tom slučaju je mesto prometa inostranstvo.

Ipak, potrebno je obratiti pažnju na određene specifičnosti.

Kada se radi o mestu prometa usluge obuke treba razlikovati obuku otvorenog tipa od obuke zatvorenog tipa.

  • Obuka zatvorenog tipa podrazumeva postojanje neposrednog ugovora između organizatora obuke i klijenta kao jedinog primaoca usluge;
  • Obuka otvorenog tipa podrazumeva događaj na koji se mogu prijaviti sva zainteresovana lica.

U slučaju obuke zatvorenog tipa mesto prometa usluge je mesto sedišta primaoca usluge, dok je mesto prometa kod otvorene obuke mesto gde je usluga obuke stvarno pružena.

Ako se radi o obuci koja se sprovodi uživo tj. zaposleni putuju u inostranstvo kako bi prisustvovali obuci, onda je mesto prometa inostranstvo i ne postoji obaveza obračuna PDV-a.

Sa druge strane, ukoliko se radi o online obuci u tom slučaju se ne može primeniti izuzetak od opšteg pravila (ne radi se o fizičkom prisustvovanju događaju) i zato se primenjuje opšte pravilo, odnosno mesto prometa je mesto sedišta primaoca usluge (u našem slučaju Srbija) i tada postoji obaveza internog obračuna PDV-a.

Za kraj podvlačimo da je prilikom određivanja PDV tretmana usluge održavanja obuke pružene od strane nerezidentnog pravnog lica prvenstveno potrebno utvrditi:

  • da li je obuka otvorenog ili zatvorenog tipa i
  • da li se sprovodi uživo ili online.

Autor: AKTIVA sistem

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: