Krivična prijava i novčana kazna do dva miliona dinara za lažne e-fakture

Poreska uprava je nedavno na svom sajtu objavila vest da je u zajedničkoj akciji njenih inspektora – Sektora Poreske policije i Ministarstva unutrašnjih poslova uhapšeno osam lica, zbog postojanja sumnje da su izvršili krivično delo poreske utaje, na osnovu lažnih faktura.

Prema procenama, na taj način su oštetili budžet Republike Srbije za iznos od preko 179 miliona dinara.

Kako se navodi u saopštenju, dvojica osumnjičenih su u periodu od januara 2019. do decembra 2022. godine od vlasnika više privrednih subjekata, pribavili 786 lažnih računa o navodnoj nabavci sekundarnih sirovina.

Stupanjem na snagu novog Zakona o elektronskom fakturisanju 2022. godine, jedan od ciljeva bio je da se ovakve zluopotrebe spreče u potpunosti. Međutim, predsednica udruženja Računovodstvena komora Srbije Snežana Mitrović kaže da i dalje postoji mogućnost da se prevari sistem.

“Nažalost, moguće je izdati lažne fakture ako postoji neodgovornost u radu sa lošom namerom. U tom slučaju se krši Zakon o računovodstvu koji propisuje da je faktura računovodstvena isprava ako sadrži tačne podatke o izvršenom prometu i nedvosmisleno prikazuje osnov poslovne promene. Ako faktura sadrži netačne podatke o prometu dobara i usluga i ako se izdaje sa ciljem da se u međusobnim odnosima vrši pranje novca, to predstavlja prevaru u poslovanju i podložno je kaznama u skladu sa Krivičnim zakonikom“, ističe naša sagovornica.

Zato je važno da pravno lice donese interni akt Računovodstvene politike i da se propišu pravila za kontrolu verodostojnosti izdatih računovodstvenih isprava, faktura, kao i ko je zadužen za ispravnost unetih podataka u fakturu.

“Potrebno je definisati i koje lice je dužno da izvrši kontrolu ispravnosti primljene fakture koju likvidira potpisom ili drugom identifikacionom oznakom u skladu sa Opštim aktom i predaje na knjiženje u računovodstvo. Sve navedeno važno je i kod faktura u elektronskom obliku”, navodi Mitrović.

Zakon o elektronskom fakturisanju propisuje pravila za izdavanje, sadržaj e-fakture, slanje i odobravanje u propisanim rokovima, kao i evidencije PDV-a u sistemu elektronskih faktura (SEF). Takođe, zakonski zastupnik je dužan da obezbedi da izdavanje e-faktura kao računovodstvenih isprava bude u skladu sa Zakonom o računovodstvu i računovodstvenim politikama. Zakonski zastupnik ovlašćuje lice kome poverava da bude administrator i korisnik SEF-a vezano i za izdavanje i odobravanje primljenih e-faktura.

Ako se ne poštuje Zakon o računovodstvu moguće je izdavati fiktivne fakture, pa i e-fakture.

To podrazumeva prekršaje prema članu 57 Zakona o računovodstvu, prema Krivičnom zakoniku, kao i prema Zakonu o elektronskom fakturisanju.

Predviđene kazne za neevidentiranje ili pogrešno upravljanje e-fakturama su od 50.000 do dva miliona dinara. Može biti kažnjeno pravno lice – subjekt privatnog ili javnog sektora, preduzetnik, informacioni posrednik, kao i odgovorna lica u pravnim licima.

“Iz Računovodstvene komore Srbije sugerišemo svim računovođama i zakonskim zastupnicima da je neophodno doneti interni akt računovodstvene politike koje usvaja zakonski zastupnik i gde se definišu pravila vezano za izdavanje i kontrolu tačnosti unetih podataka u fakturu, kao i verodostojnosti računovodstvenih isprava od kojih je jedna od najglavnijih faktura, odnosno e-faktura. U skladu sa tim se obezbeđuje ispunjenost primene načela zakonitosti sa aspekta računovodstvenih i poreskih propisa, odnosno obezbeđuje se pravna sigurnost u radu”, zaključuje predsednica udruženja Računovodstvena komora Srbije Snežana Mitrović.

Izvor: biznis.rs

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: