Krajem decembra ističe rok važenja poreskih olakšica za novo zapošljavanje

Krajem decembra 2019. godine, ističe rok važenja člana 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, (“Službeni glasnik RS” br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18), koji je dao mogućnost poslodavcima koji zasnuju radni odnos sa nezaposlenim licima pod određenim uslovima da ostvaruju pravo na povraćaj dela plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, na teret zaposlenog i na teret poslodavca, po osnovu zarade za novozaposleno lice.

Ove poreske olakšice su u velikoj meri uticale na novo zapošljavanje posebno u mikro, malim i srednjim privrednim društvima. Koristi od ove olakšice su imali kako poslodavci, tako i oni koji su dobili mogućnost da zasnuju radni odnos. Imajući u vidu ekonomske prilike i tržište na kom posluju, poslodavci imaju velika očekivanja da se rok za poreske podsticaje za novozaposlena lica produži.

Uvažavajući zahteve članstva, Unija poslodavaca Srbije je u toku prošle nedelje uputila dopis Siniši Malom, ministru finansija, a pitanje produžetka ovih poreskih olakšica za novo zapošljavanje je predstavljeno i na sednici Saveta za zapošljavanje.

Iskreno se nadamo da će poslodavcima i dalje biti omogućeno da koriste ove poreske olakšice koje utiču na rast zaposlenosti u privatnom sektoru i da će Ministarstvo finansija i nadalje dosledno podržati rast i razvoj malih i srednjih privrednih društava u Srbiji, jer bi prestanak važenja ovog poreskog podsticaja imao negativne posledice na novo zapošljavanje, a posebno zapošljavnje dugoročno nezaposlenih lica.

Izvor: poslodavci.rs

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: