Korisničko uputstvo za iskazivanje podataka u pregledu obračuna PDV

Obaveštavamo vas da je na portalu Poreske uprave u delu Pravna lica i Preduzetnici, u sekciji Korisnička uputstva, postavljeno Korisničko uputstvo za iskazivanje podataka u pregledu obračuna PDV – Obrascu POPDV.

U Korisničkom uputstvu detaljno su prikazani primeri transakcija i način popunjavanja Obrasca POPDV.

Podsećamo obveznike da se Obrazac POPDV podnosi uz poresku prijavu, u elektronskoj formi, počev od podnošenja poreske prijave za poreski period jul 2018. godine, odnosno poreski period jul-septembar 2018. godine.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: