Konvertor valuta na našem sajtu

Za posetioce našeg sajta postavili smo još jedan besplatan alat za računovođe i privredu – Konvetor valuta.

Konvertor valuta pretvara valute po zvaničnom srednjem kursu dinara za željeni datum. Podaci se preuzimaju sa sajta Narodne banke Srbije i automatski se ažuriraju svakodnevno. Samim tim ne postoji mogućnost da podaci budu neispravni.

Korisnici konvertora na raspolaganju imaju sve valute za koje NBS objavljuje srednji kurs.

Comments