Koja prava imaju lica koja posluju preko interneta?

Lica koja posluju preko interneta mogu poslovati u različitim formama: kao fizička lica, preduzetnici ili, u zavisnosti od visine prihoda, mogu biti i DOO. Dominantan oblik poslovanja je kao fizičko lice, i to kao Ostali/Drugi prihodi. Zato smo odlučili da u daljem tekstu posebno objasnimo prava koja ostvaruju ova lica.

U medijima i na portalima često možemo pročitati kako lica koja rade preko interneta i oporezuju se na osnovu Ostalih/Drugih prihoda nemaju pravo na staž, ne mogu da overe zdravstvenu knjižicu, nemaju pravo na osiguranje u slučaju nezaposlenosti itd. To je razlog različitog tumačenja položaja ovih lica u javnosti.

Kako bismo jednostavnije prikazali prava koja ostvaruju lica koja posluju preko interneta na osnovu Ostalih prihoda u odnosu na druge oblike poslovanja u Srbiji, napravili smo uporednu tabelu prava različitih modela poslovanja u Srbiji.

Ostali prihodi

Da li lica koja posluju preko interneta na osnovu Ostalih prihoda imaju pravo na priznavanje staža?

Kao što možete videti na tabeli, odgovor je DA. Sve forme poslovanja u Srbiji ostvaruju pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje. Ono podrazumeva priznavanje staža, penzijsku nadoknadu i doprinos za slučaj invalidnosti.

Trenutni model Poreske uprave za lica koja posluju preko interneta izgleda tako što se iznos ugovore naknade, koji služi kao osnovica za obračun poreza na dohodak građana deli sa najnižom osnovicom za plaćanje doprinosa, i na osnovu navedene srazmere se određuje broj dana ili meseci staža koji ostvaruju.

Pravo na zdravstveno osiguranje lica koja posluju preko interneta?

Lica koja posluju preko interneta imaju pravo na zdravstvenu zaštitu. Drugim rečima, lica koja posluju preko interneta mogu overiti zdravstvenu knjižicu i tako ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu.

S druge strane, kao i druge forme fizičkih lica van radnog odnosa u Srbiji (Ugovor o delu, Autorski ugovor), oni nemaju pravo na plaćeno bolovanje do i preko 30 dana, naknadu za povredu na radu i naknadu za trudničko. Još jedna nepogodnost lica koja posluju preko interneta na osnovu Ostalih prihoda je što za razliku od Ugovora o delu i Autorskog ugovora, ova lica ne mogu ostvariti pravo na naknadu za porodiljsko odsustvo.

Osiguranje u slučaju nezaposlenosti za lica koja posluju preko interneta?

Lica koja posluju preko interneta ne mogu ostvariti pravo na osiguranje u slučaju nezaposlenosti, budući da ga i ne plaćaju. Isti slučaj je i sa ostalim fizičkim licima van radnog odnosa tj. Ugovora o delu i Autorskog ugovora.

Na osnovu tabele možemo zaključiti da lica koja posluju preko interneta na osnovu Ostalih prihoda se po pitanju socijalnih prava ne razlikuju značajno od ostalih fizičkih lica van radnog odnosa koja posluju u Srbiji, tj. od Ugovora o delu i Autorskog ugovora. S druge strane, postoje neka prava koja su garantovana svim licima koja posluju u Srbiji, ali država prosto ne može da ih garantuje licima koja posluju sa inostranim klijentima. Neka od njih su zaštita od diskriminacije, zaštita od zlostavljanja i diskriminacija na radu.

Izvor: Digitalna zajednica

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: