Kazne za nedozvoljeni promet opreme za fiskalizaciju i računovodstvenih i drugih softvera

Od 20. decembra 2022. godine počinje primena novih kaznenih mera Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji koje se odnose na nedozvoljeni promet opreme za fiskalizaciju i računovodstvenih i drugih softvera.

Svako ko neovlašćeno proizvodi, prerađuje, prodaje ili nabavlja radi dalje prodaje, elektronsku opremu za fiskalizaciju i računovodstvene i druge softvere, a sve u svrhu izbegavanja plaćanja poreza naći će se na udaru novih krivičnih odredbi. To se odnosi i na fizička i pravna lica koja posreduju u prodaji ili kupovini, drže ili prenose i koja nisu evidentirana u registru proizvođača elektronskih fiskalnih uređaja.

Izvršiocima ovih krivičnih dela zaprećena je kazna od jedne do pet godina, uz mogućnost izricanja mere bezbednosti zabrane vršenja poziva, delatnosti i dužnosti u istom trajanju odgovornom licu u privrednom subjektu.

Elektronski uređaji i oprema za fiskalizaciju i računovodstveni i drugi softveri stavljeni u promet na nedozvoljeni način biće oduzeti.

Izvor: Poreska uprava

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: