Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom preuzimaće ubuduće veb servisom podatke od APR-a

Agencija za privredne registre i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom potpisale su Sporazum o preuzimanju podataka putem veb servisa koji se odnose na statusne i druge promene u privrednim društvima i preduzetnicima, udruženjima i stranim udruženjima, zadužbinama i fondacijama, kao i predstavništvima stranih zadužbina i fondacija, udruženjima, društvima i savezima u oblasti sporta, registrovanim u Agenciji.

Kancelarija će ove podatke preuzimati redovno od Agencije, u elektronskoj formi, a koristiće ih u poslovima iz svoje nadležnosti.

Pružanjem podataka putem veb servisa, Agencija omogućuje državnim organima i institucijama elektronski pristup podacima iz svojih registara, evidencija i baza podataka, na najbrži i najefikasniji način, ispunjavajući svoju zakonsku obavezu.

Izvor: Agencija za privredne registre

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: