Kako Zakon o porezu na dohodak građana vidi rekreaciju zaposlenih i team building?

Sve više kompanija organizuje rekreacije i druženja za svoje zaposlene. Iz tog razloga se gotovo svaki put u toku same organizacije događaja pojavi i pitanje poreskog tretmana ovih izdataka.

U periodu do kraja 2018. godine organizovanje ovih aktivnosti imalo je karakter zarade uz obavezu obračuna poreza i doprinosa. Izmenom Zakona o porezu na dohodak građana koja je u primeni od 1. januara 2019. godine uvodi se poresko oslobođenje na ovakvu vrstu izdataka poslodavca (novi član 18a Zakona).

Pravilnik o ostvarivanju prava na poresko oslobođenje po osnovu organizacije rekreacije, sportskih događaja i aktivnosti za zaposlene stupio je na snagu 20. jula 2019. godine i time jasno definisao uslove za novi poreski tretman ovih izdataka.

Naš tim je napisao tekst na ovu temu kako bi poslodavcima olakšao razumevanje i primenu novog člana Zakona.

Ceo tekst možete pročitati na sajtu startit.rs.

startit.rs

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: