Kako uneti poslovnu kulturu u vašu kompaniju?

Dobro poslovanje ne nalazi se na reklamama društvenih mreža niti u planiranju budžeta, već u međusobnim odnosima i zdravom poslovnom okruženju koje će doprineti uspehu.

Bez obzira koji je posao u pitanju, jedna od najbitnijih stvari, koja održava poslovnu zajednicu je kultura. Radna kultura se definiše kao jedinstven stil i pristup bilo kog preduzeća. Kultura utiče na sve što je u vezi sa kompanijom, od prakse zapošljavanja do nivoa angažovanja radnika.

Doduše ne postoji jedan kalup koji možemo primeniti na svaku kompaniju ili kulturu njenog poslovanja ali postoje faktori koji će pozitivno uticati na nju i na zajednicu.

Neka uloge ljudi i ciljevi budu jasno definisani

Ono što je veoma bitno u svakoj kompaniji jeste da zaposleni imaju osećaj da se njihov rad ceni. Zato menadžer treba da naglasi šta su obaveze, a šta se naročito ceni na poslu. Dokazano je da su zaposleni koji jasno razumeju svoju ulogu i doprinos kompaniji snažni motivatori. Kada znaju svoj deo, ma koliko mali on bio, uključiće i ostale zaposlene u akciju.

Poštujte i budite poštovani

Umesto da se sklanjate od razdora zaposlenih, bez obzira na situaciju, pokušajte da delujete proaktivno. Još jedan od načina da zaposleni osete cenjenim je da menadžer sluša veoma objektivno šta oni imaju da kažu, da učini da je prijatno razgovarati sa njima. Jednostavno se zaposleni neće osećati lagodno ako nemaju osećaj da ih neko poštuje.

Čak i ako se u kompaniji do sada nisu negovali takvi odnosi uvek možete započeti kulturu poštovanja i empatije. Najbolji pokazatelj firme koja propada je potpuni nedostatak komunikacije.

Verifikacija dostignuća

Sva poslovna ostvarenja, mala ili velika, treba da budu priznata. Deo poštovanja od strane zaposlenih dobićete i ukoliko ih obavestite o vrednosti svakog njihovog uspeha, smišljajući orginalne pohvale.

Takođe ako je veliki zadatak stavljen pred tim potrebno je da ponekad dobiti feedback kako bi znali da idu u dobrom pravcu. Najbolji način je postavljanje više malih ciljeva i obaveštavanje zaposlenih o tome da su ih ispunili. Dobro je i staviti sve na javni grafikon.

Upoznajte svoje ljude

Deo zdrave radne kulture je prijateljstvo koje postoji između menadžera i zaposlenih. Kao poslodavcu poznavanje podređenih će pomoći da upoznate njihove slabosti i prednosti, kao i tipove ličnosti. Komunikacija licem u lice gradi jake odnose. Mnogo ćete više saznati o njima tako, nego kroz hiljade mejlova. Podstaknite dobru energiju kako biste dobili potrebne informacije.

Komunikacija je ključ

Na kraju, ono što izdvaja kompaniju sa dobrom poslovnom kulturom od onih bez iste je dubina i kvalitet komunikacije. Napeto kancelarijsko okruženje ne donosi drugarstvo, a kultura trpi zbog toga. Koreni kulture su u kolegijalnosti, poštovanju i komunikaciji, gde svako zna svoje mesto i status.

Izvor: www.bizlife.rs

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: