Kako Poreska uprava određuje ko je rezident i poreski obveznik

Posle frilensera i pomoraca poreska rešenja su počela da stižu i kamiondžijama koji rade u zemljama Evropske unije. Naš sagovornik Dragan Pavlović godinama vozi kamion u Sloveniji i Nemačkoj i kaže da je, uprkos tome što njegova firma uredno plaća sve poreze i doprinose, dobio poresko rešenje baš kao i frilenseri. Takođe, Pavlović navodi da u Srbiji nije bio duže od 183 dana (u toku godine), što bi trebalo da znači da kao nerezident nije u obavezi da plati porez.

Međutim, poreski savetnik Đerđ Pap u razgovoru za Biznis.rs objašnjava da Poreska uprava šalje rešenja građanima koji su radili u inostranstvu duže od 183 dana po osnovu toga što su oni (na osnovu podataka Poreske uprave) rezidenti Republike Srbije, a samim tim i poreski obveznici.

“Naime, prema odredbama Zakona o porezu na dohodak građana rezident Republike Srbije, a samim tim i poreski obveznik, jeste fizičko lice koje na teritoriji Republike neprekidno ili sa prekidima boravi 183 ili više dana u periodu od 12 meseci koji počinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini. Ali, rezident je i fizičko lice (bez obzira na to koliko dana je boravio na teritoriji Republike Srbije), ukoliko na teritoriji Republike ima prebivalište ili centar poslovnih i životnih interesa“, ističe Pap.

Pojam “centar poslovnih i životnih interesa” je faktičko pitanje i može se utvrđivati i dokazivati u dokaznom (ili žalbenom postupku). Na primer, ako neko lice boravi i 300 dana u inostranstvu, a u Republici Srbiji ima prijavljeno prebivalište (ličnu kartu), bračnog partnera, decu koja idu u školu, stan ili kuću, on se smatra rezidentom zato što je centar njegovih, u ovom slučaju životnih, interesa u Srbiji.

“U svakom slučaju, rezidentnost je faktičko pitanje koje se može dokazivati. Dakle, građani koji su dobili poreska rešenja, a nisu rezidenti Republike Srbije, mogu podneti žalbu na ta rešenja i u tom postupku dokazivati da nisu poreski obveznici zato što nisu rezidenti Republike Srbije”, navodi naš sagovornik.

Na pitanje da li radnici koji dobiju poreska rešenja, a nisu boravili u Srbiji 183 dana, imaju pravo na žalbu, poreski savetnik naglašava da je to obavezno, ali da bi uspeli u tome moraju da ispune određene uslove.

“Radnici imaju pravo na žalbu, ali je bitno da u svojoj žalbi dostave dokaz da je poslodavac za koga rade (ili oni sami, u zavisnosti od propisa države na čijoj teritoriji je registrovan poslodavac) obračunao i platio poreske obaveze prilikom isplate njihove zarade. Takođe, da ne bi bili obveznici poreskih obaveza i u Srbiji potrebno je da između Srbije i dotične države postoji takozvani ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. Ukoliko su ova dva uslova kumulativno ispunjena velika je verovatnoća da će takvi poreski obveznici uspeti u postupku po podnetoj žalbi”, kaže Pap.

Našeg sagovornika smo pitali i da li bi trebalo da se zbog rada u inostranstvu odjavi prebivalište u Srbiji, kako građani ne bi dobijali poreska rešenja za već plaćene poreze i doprinose?

Odjava prebivališta zbog odlaska u inostranstvo na privremeni (ili stalni) rad na više od 183 dana je činjenica koja utiče samo na jedan od uslova na osnovu kojih se ceni da li je neko rezident Republike Srbije. Međutim, odjava prebivališta znači da takvo lice više ne poseduje ličnu kartu u Republici Srbiji. Na taj način kao nerezident on nije poreski obveznik u Srbiji, ali treba reći da ta okolnost ima dejstvo za ubuduće”, ističe poreski savetnik.

On dodaje da kada se odjavi prebivalište u Srbiji za očekivati je da će Poreska uprava za sve one građane koji su u periodu između 2018. i 2022. godine ostvarivali prihode iz inostranstva, a za koje utvrdi da su rezidenti Srbije i da nisu platili poreke obaveze u inostranstvu, utvrditi te obaveze rešenjem kao što je to već uradila za 2017. godinu.

“Naravno, ne treba zaboraviti ni postojanje ili nepostojanje ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. Od 1. januara 2023. godine važe drugačiji propisi oko načina utvrđivanja poreskih obaveza za ovu kategoriju poreskih obveznika”, zaključuje poreski savetnik Đerđ Pap.

Izvor: Biznis.rs

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: