Kako do kredita mogu doći paušalno oporezovani preduzetnici?

Veliki broj preduzetnika u Srbiji, kojih prema podacima Agencije za privredne registre ima više od 280.000, usled otežanih uslova poslovanja zbog pandemije često posežu za dodatnim sredstvima koja će im omogućiti likvidnost.

Deo preduzetnika koji posebno mogu imati problema prilikom zahteva za bankarske pozajmice su oni koji porez plaćaju paušalno.

Banke tvrde da paušalcima odobravaju kredite, ali uglavnom onima koji se bave advokaturom ili stomatologijom, u zavisnosti od toga da li se porez plaća paušalno, samooporezivanjem, odnosno da li klijent sebi uplaćuje zaradu.

Sekretar Udruženja za bankarstvo, osiguranje i druge finansijske institucije Privredne komore Srbije (PKS) Katarina Ocokoljić kaže da banke pored paušalca analiziraju i poslodavaca, odnosno partnera sa kojim on sarađuje.

“Ukoliko su u pitanju renomirane IT kompanije sa dugogodišnjim iskustvom, tada je potrebno da paušalna agencija postoji minimum šest meseci radi apliciranja za stambeni kredit. Ukoliko paušalac podnosilac zahteva radi za startapove i strane kompanije o kojima banka nema dovoljno informacija, onda se najčešće oslanja na utvrđivanje senioriteta samog klijenta i stabilnosti njegovih prihoda u poslednje dve godine. U tim slučajevima traže se na uvid ugovori o prethodnim angažovanjima i promet u banci”, kaže Ocokoljić.

Naša sagovornica navodi da se kreditna sposobnost paušalaca obračunava kao i kod ostalih fizičkih lica, s tim što je u ovom slučaju zarada zapravo dogovoren redovan prihod koji se ostvaruje na osnovu ugovora sa kompanijom poslodavcem, odnosno poslovnim partnerom. Maksimalno opterećenje mesečnih primanja ratom kredita je 60 procenata.

“Uslovi pod kojima se paušalno oporezovanim preduzetnicima odobravaju krediti i uz to računaju kamatne stope su u skladu sa poslovnom politikom, odnosno ponudom svake banke. Za odobravanje kredita, merodavni su akontaciono poresko rešenje, ugovor sa klijentom, promet po računu radi identifikovanja prihoda po osnovu ugovora u poslovnoj saradnji”, ističe sekretar Udruženja za bankarstvo, osiguranje i druge finansijske institucije Privredne komore Srbije, Katarina Ocokoljić.

Pitanje koje posebno muči paušalce je apliciranje, odnosno dobijanje stambenog kredita.

Katarina Ocokoljić kaže da vlasnik paušalne preduzetničke radnje, koji ima potpisan ugovor sa firmom koja ga angažuje, može da aplicira za stambeni kredit.

Paušalac mora da ispunjava uslove za stambeni kredit ukoliko ima zaključen ugovor “na neodređeno” sa stalnim klijentom (poslovnim partnerom) od koga dobija redovna mesečna primanja preko računa. Ukoliko je taj ugovor sklopljen na određeno vreme, rok otplate stambenog kredita se usklađuje sa rokom na koji je zaključen ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa poslovnim partnerom.

“Cilj je da se utvrdi da paušalac nije angažovan na jednokratnom projektu, već da je u pitanju saradnja koja će trajati u dužem vremenskom periodu”, naglašava naša sagovornica.

Iz OTP banke za naš portal potvrđuju da preduzetnici koji su paušalno oporezovani moraju da ispunjavaju definisane risk kriterijume banke.

“Paušalci mogu da apliciraju za kreditne proizvode koje banka ima u ponudi za klijente malog biznisa: overdraft, kredit za obrt ili investicioni kredit. Krediti se i u ovom slučaju odobravaju klijentima koji ispunjavaju definisane risk kriterijume koje je postavila banka. Kada je reč o limitima oni su definisani i zavise od ostvarenih poslovnih prihoda odnosno prometa koji klijent ostvaruje, a za odobrenje bilo kog kreditnog proizvoda takođe je potrebno da klijent ispunjava definisane risk kriterijume banke”, kažu iz OTP banke.

Autor: Ljiljana Begović

Izvor: biznis.rs

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: