Kako da revizori i računovođe obavljaju posao lakše i kvalitetnije

Upoznavanje sa novinama u oblasti finansijskog izveštavanja, olakšano obavljanje svakodnevnih poslova u ovoj oblasti, kao i unapređenje revizije u privatnom i javnom sektoru, samo su neke od povratnih informacija od učesnika koji su prošli program obuke, odnosno besplatne radionice u okviru projekta “Računaj na podršku”.

U prvih sedam meseci veliki broj revizora i računovođa prošao je kroz različite obuke i tokom više od 60 sati predavanja, u četiri grada u Srbiji, kroz interaktivne i intenzivne treninge dobili priliku da razmene iskustvo i konkretne primere sa kojima se svakodnevno susreću. Takođe, kroz obuke polaznici dobijaju uvid kako da na lakši i kvalitetniji način obavljaju svakodnevne poslove u oblasti finansija.

“Zaista je veliko interesovanje, a pokazatelj da su obuke veoma korisne jeste i to što učesnici nisu samo iz kompanija koje se pripremaju za implementaciju međunarodnih standarda, već i zaposleni iz onih grupacija koje već primenjuju standarde, kao i zaposleni u čijoj je nadležnosti kontrola primene. Takva struktura polaznika podstiče interakciju i među njima, ali i sa predavačima. Često se dešava da se razgovori na temu standarda nastave i nakon završenih predavanja, što pokazuje da je projekat doprineo i stvaranju novih poslovnih poznanstava”, kaže Sava Laketić, jedan od predavača na obukama iz kompanije PwC Srbija.

Predavači naglašavaju da bi finansijski izveštaj bio kvalitetan, potrebno je na verodostojan i relevantan način da prikaže sve finansijske aktivnosti kompanije kao i njeno stanje na kraju izveštajnog perioda. Dodatno, kvalitetan je samo onda kad korisniku finansijskih izveštaja pruža dovoljno dobre i pouzdane informacije za donošenje poslovnih odluka.

Obuke drži oko 30 iskusnih predavača, koji su eksperti u oblasti Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI) i Međunarodnih standarda revizije(MSR), kao i profesori, a dostupne su svima koji se bave revizijom finansijskih izveštaja u državnim i privatnim društvima, internim revizorima, ali i pojedincima sa određenim iskustvom u reviziji koji već imaju ulogu predavača ili razmatraju da imaju aktivnu ulogu predavača-instruktora. Obuke su organizovane tako da imaju objedinjeni pristup obrazovanju, korišćenjem online predavanja, e-learning metode i obuka uživo sa predavačima u trajanju od pet dana za polaznike ili sedam dana za buduće predavače.

Projekat “Računaj na podršku” je deo projekta za unapređenje korporativnog izveštavanja koji je deo Programa za reformu računovodstva i institucionalno jačanje (REPARIS), koji se finansira sredstvima donacije obezbeđene od strane Vlade Švajcarske Konfederacije. Nosioci Projekta su: PwC Srbija, Univerzitet Singidunum Beograd, PwC Mađarska i AARC Ltd.

Svi zainteresovani za programe obuke mogu da pogledaju plan narednih radionica i predavanja, kao i da se prijave na sledećem linku: http://www.racunaj-na-podrsku.rs/registracija.html

Izvor: B92.net

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: