Javni poziv za stručno osposobljavanje pripravnika na teritoriji Grada Novog Sada u 2015. godini

Program finansiranja stručnog osposobljavanja pripravnika je namenjen mladim nezaposlenim licima sa visokim obrazovanjem (4 godine fakulteta ili master) i licima sa srednjim obrazovanjem, koji aktivno traže posao i koji nemaju radno iskustvo u struci. Program pripravnika podrazumeva stručno osposobljavanje za samostalan rad u struci i polaganje pripravničkog odnosno stručnog ispita.

Sredstva za realizaciju programa pripravnika obezbeđena su u budžetu Grada Novog Sada za 2015. godinu i namenjena su za finansiranje troškova zarade sa pripadajućim porezima i doprinosima (bruto II zarada), u mesečnom iznosu od 37.000,00 dinara za stručno osposobljavanje pripravnika sa visokim obrazovanjem od 12 meseci i za pripravnike sa srednjim obrazovanjem u periodu od 6 meseci.

Uslovi za poslodavce:

Da je sedište poslodavca na teritoriji Grada Novog Sada
Da poslodavac uredno izmiruje pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene,
Da je poslodavac solventan
Da poslodavac ima kadrovske i druge kapacitete za stručno osposobljavanje pripravnika,
Da poslodavac ima najmanje jedno zaposleno lice, i
Da angažuje nezaposleno lice koje se vodi na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje u Novom Sadu i
Da aktivno traži posao, kao i da nije trenutno uključeno u neki od programa stručnog osposobljavanja Grada Novog Sada i Nacionalne službe za zapošljavanje.

Obaveze poslodavca

Poslodavci kojima se odobre sredstva za finansiranje stručnog osposobljavanja pripravnika, poslodavac, je u obavezi:
– Da sa licem u svojstvu pripravnika zaključi ugovor o radu na određeno vreme, u trajanju od 12 odnosno 6 meseci,
– Da osposobi pripravnika za samostalan rad u struci,
– Da redovno isplaćuje zaradu i uplaćuje pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje zaposlenom licu i da o tome redovno podnosi dokaz NSZ putem obrasca zahteva za refundaciju sredstava sa traženim prilozima,
– Omogući NSZ redovnu kontrolu ugovorenih obaveza,
– da obaveštava NSZ o svim novonastalim promenama od značaja za realizaciju programa

Obaveze po isteku programa:

– Organizuje polaganje pripravničkog odnosno stručnog ispita za samostalan rad, odnosno obezbedi dokaze o osposobljavanju za polaganje ispita pred nadležnim organom,
– Izda potvrdu o obavljenom pripravničkom stažu, odnosno položenom pripavničkom ili nekom stručnom ispitu,
– Nakon isteka ugovorne obaveze i finansiranja programa pripravnika od strane Grada, lice je obavezno da zadrži lice u radnom odnosu još 12 odnosno, 6 meseci.

Integralni tekst Javnog poziva pronađite ovde.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: