Javne rasprave o nacrtu zakona o računovodstvu i nacrtu zakona o reviziji

Ministarstvo finansija je na svom sajtu objavilo poziv za javne rasprave o Nacrtu zakona o računovodstvu i Nacrtu zakona o reviziji.

Javne rasprave će se sprovesti u periodu od 12. avgusta do 2. septembra 2019. godine.

Koristeći obrazac za komentare svoje primedbe, predloge i sugestije dostavite Ministarstvu finansija pisanim putem na adresu:

Ministarstvo finansija
Kneza Miloša 20
11000 Beograd

sa napomenom: „Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o računovodstvu” ili „Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o reviziji“

ili elektronskim putem na e-mail adresu:

Po okončanju javne rasprave Ministarstvo finansija će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

Programe javnih rasprava kao i nacrte zakona i obrazloženja možete pogledati ispod.

Autor: AKTIVA sistem

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: