Izvršene su izmene i dopune Pravilnika o pregledu obračuna PDV-a i Pravilnika o poreskoj prijavi za PDV

Ministar finansija doneo je dva pravilnika iz oblasti PDV-a, i to:

  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o pdv i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV;
  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika pdv, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV.

Oba pravilnika objavljena su Sl. glasniku RS broj 60/18 od 3. avgusta 2018. godine i stupila su na snagu narednog dana od dana objavljivanja tj. 4. avgusta 2018. godine.

1. Izmene Pravilnika o poreskoj prijavi za PDV

Kao što smo najavili u uvodnoj reči časopisa Porezi i računovodstvo broj 8/18, imajući u vidu da se od 1. jula 2018. godine podaci iskazuju u Obrascu POPDV, odakle se automatski generišu podaci koji se iskazuju u Obrascu PP PDV, pojedine odredbe Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV postale su suvišne i neprimenljive, a neke od njih su i u suprotnosti sa pravilima iskazivanja podataka u pregledu obračuna PDV-a. To je bio razlog zbog kojeg je bilo neophodno odredbe ovog pravilnika usaglasiti sa pravilima iskazivanja podataka u Obrascu POPDV.

U skladu sa navedenim, izmene i dopune ovog pravilnika nisu od praktičnog značaja za obveznike PDV-a. Suština je da je ovim pravilnikom sada uređeno da se u delu III Obrasca PPPDV, koji podnosi obveznik PDV-a, iskazuju podaci o iznosu osnovice, odnosno naknade za promet dobara i usluga i iznosu obračunatog PDV-a, a koji se iskazuju u odgovarajućim poljima Obrasca POPDV.

2. Izmena Pravilnika o pregledu obračuna PDV-a

Izmene i dopune Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV-u i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV izvršene su zbog razloga o kojima smo pisali u časopisu Porezi i računovodstvo broj 8/18, str. 47. Naime, izmene se odnose na pravila iskazivanja podataka o prometu investicionog zlata, odnosno prometa usluga posredovanja kod prometa investicionog zlata.

Suština je da prilikom prethodnih izmena ovog pravilnika način iskazivanja podataka o navedenim prometima nije bio dobro uređen, na šta smo u tekstu i skrenuli pažnju (kao i našim saradnicima iz Ministarstva finansija), pa je to i dovelo do izmena ovog pravilnika i propisivanja pravilnog načina iskazivanja podataka u Obrascu POPDV. Obveznike koje interesuje ova problematika upućujemo na već pomenuti tekst.

Izvor: poreska kancelarija Tatić

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: