Izvršene su ispravke Sistema elektronskih faktura

Na internet stranici Ministarstva finansija (www.efaktura.gov.rs) objavljeni su:

 • detalji nove hitne ispravke Sistema elektronskih faktura;
 • ažurirano tehničko uputstvo;
 • ažurirana specifikacija prilagođene primene standarda EN 16931-1.

Reč je o još jednom paketu u nizu izvršenih izmena nakon postavljanja produkcione verzije Sistema elektronskih faktura (nakon 11. aprila 2022. godine), odnosno nakon početka obavezne primene Zakona o elektronskom fakturisanju (nakon 1. maja 2022. godine).

Izvršenim tehničkim ispravkama u Sistemu elektronskih faktura ovoga puta otklonjeni su pojedini nedostaci u pogledu funkcionalnosti na koje smo u najvećoj meri ukazivali. Međutim, kako nisu svi nedostaci otklonjeni, svakako treba očekivati još ispravki u periodu koji je pred nama.

U nastavku prenosimo najvažnije objavljene izmene, odnosno ispravke Sistema elektronskih faktura:

 • omogućena je akcija “Otkaži” na fakturi koja je duže od 15 minuta u statusu “Slanje”;
 • omogućeno je otvaranje dokumenta u statusu “Slanje”;
 • izvršene su izmene prikaza avansnog računa u PDF-u (“Datum dospeća” izmenjen je u “Datum avansne uplate”, “Ukupno za plaćanje” izmenjeno je u “Iznos avansne uplate za PDV”, uklonjeno je sledeće: Umanjena osnovica – stopa 10%, Ukupno PDV umanjen za avanse – stopa 10%, Ukupno za uplatu);
 • omogućeno kreiranje fakture koja se referencira na avansnu fakturu iz prethodnog perioda ili nije u SEF-u;
 • dodat je podatak o JBKJS za pošiljaoca i primaoca na PDF-u;
 • omogućeno je da korisnik unese datum prometa iz prethodnog perioda kao datum početka osnova oslobađanja od PDV-a na korisničkom interfejsu;
 • dozvoljene su decimalne vrednosti u okviru količina u detaljima fakture;
 • ispravljeno je prikazivanja datuma na PDF-u, ukoliko je vreme slanja posle 23:00;
 • omogućeno je knjižno odobrenje/zaduženje za fakturu koja je iskoristila ID sa prethodne otkazane fakture;
 • omogućeno je slanje knjižnog zaduženja sa količinom većom od 9999;
 • omogućen unos decimala kod procentualnih vrednosti popusta;
 • omogućeno je ažuriranje kontakta kompanije u podešavanjima;
 • dodate su informacije vezane za detalje PDV stavki kad se koristi API;
 • ažurirana je rekapitulacija avansa na korisničkom interfejsu i PDF-u, ukoliko korisnik kreiranu fakturu kroz korisnički interfejs pošalje putem API-a kao XML;
 • API poziv za vraćanje liste ID-a fakture proširen je na sve statuse fakture;
 • omogućeno da se preko API-a pošalje TaxTotal i bez TaxSubtotal;
 • omogućena registracija više subjekata za poreske punomoćnike.

Izvor: Poreska kancelarija Tatić

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: