Izmenjeni su obrasci za završni račun

Republički zavod za statistiku objavio je podatke o prosečnoj zaradi za mesec decembar 2018. godine.

Prosečna zarada iznosi 72.167,00 dinara. Navedeni podatak je od izuzetnog značaja za obračun poreske amortizacije.

Za obračun poreske amortizacije relevantan je petostruki iznos prosečne decembarske zarade koji iznosi 360.835,00 dinara. Ukoliko nakon obračuna poreske amortizacije saldo pojedinačne grupe padne ispod navedenog petostrukog iznosa, celokupan saldo te grupe se otpisuje i priznaje kao rashod amortizacije u poreskom bilansu.

Ažuriran obrazac OA možete pronaći u delu rezervisanom za članove URIPS-a.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: