Prosečna zarada za novembar i sa njom povezane veličine

Pregled:

Prosečna zarada (bruto) obračunata za novembar 2018. godine iznosila je 69 949 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 50 556 dinara.

Rast bruto zarada u periodu januar–novembar 2018. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 6,0% nominalno, odnosno 3,9% realno. Istovremeno, neto zarade su porasle za 6,5% nominalno i za 4,4% realno.

U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za novembar 2018. godine nominalno je veća za 6,5%, a realno za 4,5%, dok je prosečna neto zarada veća za 7,0% nominalno, odnosno za 5,0% realno.

Medijalna neto zarada za novembar iznosila je 39 654 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.

Da bi se obezbedila uporedivost podataka prilikom računanja indeksa, koja je narušena zbog prelaska na novu metodologiju od januara 2018. godine, podaci za 2017. godinu dobijeni su iz istog izvora i na isti način kao i podaci za 2018. godinu.

Comments