Izmenjeni rokovi i uslovi dostavljanja finansijskih izveštaja

Shodno odredbama Zakona o računovodstvu, čija je primena počela u ovoj godini, Agencija za privredne registre podseća na izmenjene rokove i uslove pod kojima se dostavljaju finansijski izveštaji za 2021. godinu.

Rok za dostavljanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja ističe 31. marta 2022. godine, a ne 28. februara. Novim zakonom je ukinuta obaveza dostavljanja podataka za statističke i druge potrebe do 28. februara, dok je rok za dostavljanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja, zajedno sa obrascem Statističkog izveštaja, pomeren na 31. mart.

Dokumentaciju, uključujući odgovarajuće odluke, više nemaju obavezu da dostavljaju sva pravna lica i preduzetnici. Tu dokumentaciju dostavljaju samo obveznici revizije i to u naknadnom roku – do 30 juna 2022. godine, pri čemu ni oni više nisu dužni da dostavljaju odluku o raspodeli dobiti/pokriću gubitka.

Mikro privredna duštva, zadruge i ustanove dužni su da od ove godine uz redovni godišnji finansijski izveštaj dostavljaju Napomene uz taj izveštaj.

Mikro druga pravna lica (političke organizacije, sindikalne organizacije, fondacije i zadužbine, udruženja, sportska udruženja, komore i sl.) i mikro preduzetnici, uz obrasce redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja, ne treba da prilažu bilo kakva dokumenta, osim u izuzetnim situacijama, kao što je, npr., u pitanju slučaj kada su neažurni podaci o pravnom licu u evidenciji obveznika, ukoliko je zakonski zastupnik ograničen supotpisom i sl.

Izvor: Agencija za privredne registre

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: