Izmene Uredbe o kriterijumima za paušalno oporezivanje preduzetnika - advokata

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 8.11.2018. godine donela Uredbu o izmenama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti.

Ovom uredbom izvršena je izmena u članu 6v Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti (“Službeni glasnik RS”, broj 65/2001, … i 98/2017), tako da se preduzetnicima – advokatima paušalni prihod za utvrđivanje poreske obaveze za 2018. godinu utvrđuje u visini paušalnog prihoda koji je ovoj grupi obveznika utvrđen za 2014. godinu.

Za preduzetnike – advokate koji započinju obavljanje delatnosti, odnosno koji postaju obveznici na paušalno utvrđeni prihod, u 2015, 2016, 2017. ili 2018. godini, paušalni prihod utvrđuje se u visini prihoda obveznika advokata koji pod istim ili sličnim uslovima obavlja navedenu delatnost, a kojem je utvrđena visina paušalnog prihoda na navedeni način.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: