Izmene u načinu vođenja Registra menica i ovlašćenja

Od 1. oktobra 2015. godine dužnik neće moći da izda ovlašćenje svojoj banci i svom poveriocu niti podnositi zahtev za njihovu registraciju odnosno evidentiranje u Registru menica i ovlašćenja (Odluka o izmenama i dopuni Odluke o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja Registra menica i ovlašćenja – Službeni glasnik RS, br. 56/11, stupa na snagu 29.09.2015. godine). Sva ovlašćenja koja su izdata do 30. septembra, a koja dospevaju na naplatu posle 30. septembra 2015. godine, mogu se evidentirati u Registar, i izvršavati kroz prinudnu naplatu. Produžen je rok za brisanje iz Registra menica, odnosno ovlašćenja, sa pet na osam dana od dana dospeća, za menice, odnosno, ovlašćenja, za koje nije pokrenut postupak prinudne naplate.

Prošireni su slučajevi kada Narodna banka Srbije (NBS) briše menicu (ovlašćenje) iz Registra, u odnosu na dosadašnje rešenje koje se odnosilo na slučaj kada NBS primi rešenje o otvaranju stečajnog postupka nad dužnikom, kao i kad je dužnik brisan iz registra kod Agencije za privredne registre. U skladu sa ovom odlukom NBS će brisati menicu i u slučajevima kada od nadležnog suda primi rešenje o otvaranju stečaja, potvrđivanju usvajanja unapred pripremljenog plana reorganizacije i obustavljanju stečajnog postupka ili likvidacije nad dužnikom, kao i kad primi rešenje nadležnog suda doneto u skladu sa odredbama zakona kojima se uređuje menica a koje se odnose na amortizaciju menice.

Izvor: obrazovni.rs

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: