Izdavanje potvrde o plaćenim porezima po odbitku za 2018. godinu najkasnije do 31.1.2019.

Prema odredbama člana 41. stav 11. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (“Službeni glasnik RS”, br. 80/2002, 84/2002 (ispr.), 23/2003 (ispr.), 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 (dr. zakon), 62/2006 (dr. zakon), 63/2006 (ispr. dr. zakona), 61/2007, 20/2009, 72/2009 (dr. zakon), 53/2010, 101/2011, 2/2012 (ispr.), 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 (autentično tumačenje), 112/2015, 15/2016, 108/2016 i 30/2018, dalje: ZPPPA), isplatilac prihoda kao poreski platac, dužan je da licu iz čijih je prihoda, odnosno sredstava naplaćen porez po odbitku, po isteku kalendarske godine (2018. godine), odnosno najkasnije do 31. januara 2019. godine, izda potvrdu koja sadrži podatke o plaćenom porezu po odbitku.

U potvrdu se unose podaci o bruto prihodu, troškovima, oporezivom prihodu, olakšicama i po odbitku plaćenim javnim prihodima.

Izvor: IPC

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: