Upustvo o izboru imena prilikom registracije privrednog subjekta

Odredbom člana 14. stav 1. tačka 8. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre propisano je da po prijemu registracione prijave osnivanja ili promene naziva, Registrator proverava da li je pod istim nazivom registrovan drugi privredni subjekt, odnosno da li je taj naziv već rezervisan u skladu sa ovim Zakonom.

Poslovno ime je naziv pod kojim privredno društvo posluje, stoga poslovno ime privrednog društva ne može biti zamenljivo sa poslovnim imenom drugog privrednog društva, niti sme da izaziva zabunu o privrednom društvu ili o njegovoj delatnosti.

Odredba člana 17. Zakona o privrednim društvima predstavlja osnov za odbacivanje zahteva za registraciju naziva privrednog društva ukoliko na teritoriji Republike Srbije već postoji aktivan privredni subjekt (ili privredni subjekt u postupku likvidacije ili stečaja) sa istim ili sličnim nazivom koji bi mogao dovesti do zabune o privrednom društvu ili njegovoj delatnosti.

Iz navedenih razloga, preporučuje se da podnosioci registracionih prijava osnivanja privrednih društava ili prijava za promenu naziva postojećih društava, izvrše pretragu već registrovanih ili rezervisanih naziva, kako bi izbegli neželjeno odbacivanje zahteva za registraciju.

Predlažemo da se pridržavate sledećih uputstava:

Ukoliko se željeni naziv sastoji iz samo jedne reči, nemojte koristiti način pretrage „TAČNO“. Najbolje je da koristite pretragu „SADRŽI“ i ukoliko vam ovaj način pretrage ne vrati nikakve rezultate, to znači da je taj naziv slobodan. Ukoliko je, međutim, željeni naziv zauzet, imajte u vidu da dodavanje inicijala osnivača, jednog ili dva simbola (kao što su crtice, slova, razmak) neće biti dovoljno da takav naziv bude registrovan. Npr, ukoliko postoji privredni subjekt sa nazivom BETACOM DOO, neće biti moguće registrovati naziv BETA COM ili BETA-COM ili BETACOM MD. Vodite računa da se neke reči drugačije pišu, ali se isto izgovaraju, odnosno da se na jedan način pišu na srpskom i na stranom jeziku (npr. MENADžMENT i MANAGEMENT) tako da je uvek potrebno proveriti da li se upotrebom nekog drugog slova ili rasporeda slova dobija isti rezultat, jer ako se samo drugačije piše, a isto izgovara, to može da izaziva zabunu o privrednom subjektu (npr. KOFI i COFFEE i COFEE).

Potrebno je imati u vidu i to da delovi naziva koji se sastoje od reči koje upućuju na delatnost privrednog subjekta kao što su: „komerc“, „trade“, „group“, „company“, „export“, „import“ i slično, nije moguće koristiti kao onaj deo naziva koji pravi distinkciju u odnosu na već postojeći naziv.

Reči koje napisane na engleskom jeziku ne unose distinkciju u naziv privrednog društva (okvirna lista):

KOM COM
KOMPANI COMPANY
GRUP GROUP
TREJD TRADE
EKSPORT EXPORT
PROMET
IMPORT
EKSPORT-IMPORT EXPORT-IMPORT
KOMERC COMMERCE
INŽENjERING ENGINEERING
TRANS TRANSPORT
INVEST INVESTMENT
PROM PROMET

Dakle, ako već postoji privredni subjekt registrovan kao npr. „BONUS“ DOO, dodavanje neke od navedenih ili sličnih reči koje upućuju na delatnost, neće biti dovoljno da takav zahtev bude usvojen. U takvom slučaju, najbolje je pridodati još neku reč i ponoviti pretragu.

Takođe, ukoliko se društvo zove npr. BONUS TRANS DOO, neće biti moguće registrovati naziv BONUS TRANSPORT DOO. Ovo važi i za reči INVEST i INVESTMENT, kao i za PROM i PROMET (pogledati gore datu tabelu).

Ukoliko se željeni naziv sastoji iz više od jedne reči, nikada nemojte kucati u polje pretrage sve reči iz kojih se naziv sastoji. U ovakvim situacijama, preporučujemo da uzmete onaj deo naziva koji je po nečemu specifičan i da taj deo ukucate u polje pretrage uz izbor opcije „SADRŽI“, pa ako vam ovaj način pretrage ne vrati nikakve rezultate, takav naziv je slobodan.

Ukoliko želimo biti sigurni da će tačno određeni naziv koji želimo da registrujemo biti slobodan, možemo se koristiti pravom iz člana 73. i člana 74. Zakona o registraciji privrednih subjekata, kojima je propisano da zainteresovano lice može podneti registracionu prijavu rezervacije određenog naziva i dokaz o uplati naknade za rezervaciju naziva.

Ako Registrator utvrdi da naziv iz prijave nije rezervisan ili registrovan i da je uz prijavu dostavljen dokaz o uplati naknade za rezervaciju naziva, izvršiće rezervaciju naziva u korist podnosioca prijave.

Kod preduzetnika (preduzetničkih radnji) vrede sva gore data uputstva, s tim što treba dodati:
Provera zauzetosti naziva preduzetničke radnje vrši se na nivou Republike Srbije (a ne kao što je nekad bilo samo na nivou opštine).

Preduzetnik uopšte ne mora imati naziv, može poslovati samo pod imenom i prezimenom preduzetnika i odrednicom koja upućuje na delatnost, npr. Trgovinska radnja, Autoservis, Frizerski salon, Knjigovodstvena agencija i slično. U tom slučaju puno poslovno ime preduzetničke radnje glasilo bi npr. Jovan Šukara pr (ili preduzetnik), Knjigovodstvena – računovodstvena agencija, Novi Sad, Pavla Papa 14.

Pretragu postojećih privrednih subjekata možete izvršiti na pretraga.apr.gov.rs.

Autor: AKTIVA sistem

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: