Ističe rok za ažuriranje podataka u CROSO

U skladu sa članom 47. Zakona o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, dana 31.12.2020. godine ističe rok da se izvrši ažuriranje podataka osiguranika o zanimanju i vrsti i nivou kvalifikacija. U pitanju je primena Odluke o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada (“Sl. glasnik RS”, br. 56/2018 i 101/2020).

Ovo praktično znači da je neophodno ažurirati podatke u bazi CROSO u prijavama ranije prijavljenih lica u rubrikama 16. Zanimanje prema radnom mestu i 17. Stepen stručne spreme prema radnom mestu, zbog promenjenih šifrarnika.

Za unošenje podataka u rubriku 16. koristi se Šifarnik zanimanja, a za rubriku 17. Šifarnik nivoa kvalifikacija.

Dodatne informacije možete dobiti na Web strani koja se nalazi na adresi http://kodekssifara.minrzs.gov.rs/, a za sva pitanja koja se odnose na primenu novih šifarnika, odnosno izbor konkretnih šifara zanimanja i nivoa kvalifikacija, obratite se na mail sifarnici@nsz.gov.rs. Pitanja koja se odnose na tehnički postupak unosa, odnosno rad na portalu Centralnog registra kao i primenu člana 47. Zakona o Centralnom registru možete slati na mail info@croso.rs.

Na raspolaganju imate i Priručnik za primenu Odluke o Jedinstvenom kodeksu šifara.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: