Isplata direktnih davanja privrednim subjektima koji ne isplate zaradu za februar do kraja marta

U aktuelnom momentu povodom očekivane prve uplate direktnih davanja u skladu sa Programom direktnih davanja, jedno od pitanja glasi: Da li privredni subjekti koji usled nedostatka sredstava ne isplate zaradu za februar do kraja marta 2021. godine mogu da koriste direktna davanja u skladu sa Programom koji je stupio na snagu 13. februara 2021. godine?

Doslovnom primenom Programa mogućnost korišćenja direktnih davanja za privredne subjekte koji usled nedostatka sredstava ne isplate zaradu za februar do kraja marta, iako to nije trebalo da bude slučaj, bila je pod znakom pitanja, na šta smo ukazali odmah po donošenju Programa.

S tim u vezi, u Obaveštenju Poreske uprave od 1. marta 2021. godine, koje smo objavili istog dana na našem sajtu, sadržane su instrukcije za podnošenje poreske prijave na Obrascu PPP-PD, uplatu poreza i doprinosa i isplate zarade za subjekte koji se opredele za korišćenje direktnih davanja, a koji usled nedostatka sredstava podnose poresku prijavu za februar 2021. godine zaključno sa 31. martom 2021. godine sa obračunatim doprinosima na najnižu osnovicu, bez isplate neto zarade zaposlenima.

U skladu sa navedenim, privredni subjekti koji do kraja marta prihvate direktna davanja koja će biti isplaćena u aprilu ove godine, ali koji usled nedostatka novčanih sredstava nisu u mogućnosti da izvrše isplatu zarade zaposlenima za februar do kraja marta 2021. godine i koji će nakon uplate direktnog davanja izvršiti isplatu zarade zaposlenima u neto iznosu od 15.450,12 dinara, dužni su da zaključno sa 31. martom podnesu dve poreske prijave na Obrascu PPP-PD za februar 2021. godine, i to:

  • prvu sa OVP 109, u kojoj će na polju 1.4 uneti 31. mart kao datum plaćanja i u kojoj će iskazati doprinose obračunate na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa u iznosu od 28.402,00 dinara;
  • drugu sa OVP 101, u kojoj će na polju 1.4 uneti odgovarajući datumom plaćanja (nakon očekivane aprilske uplate direktnog davanja – npr. 20. april) i u kojoj će biti iskazan porez obračunat na zarade u neto iznosu od 15.450,12 dinara (bruto iznos 21.413,46) koji će biti isplaćen zaposlenima.

Ukoliko bi privredni subjekt u aprilu isplatio zaradu ili naknadu zarade zaposlenima za februar koja bi bila veća od 15.450,12 dinara (neto), jer bi deo isplatio sa svog redovnog računa, porez i doprinose bi obračunao na način propisan Zakonom o porezu na dohodak građana i Zakonom o doprinosima.

Napominjemo da je u okviru primera koji je dat u Obaveštenju na sajtu Poreske uprave utvrđen bruto iznos zarade u pogrešnom iznosu od 22.040 dinara (umesto 21.413,46 dinara) usled preračuna sa neto na bruto u kojem nije uzeto u obzir propisano umanjenje od 1.830, kao ni činjenica da se doprinosi obračunavaju na najnižu mesečnu osnovicu.

Izvor: pktatic.rs

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: