Integracija Registra privrednih subjekata sa Adresnim registrom

Agencija za privredne registre je tokom vikenda započela integraciju Registra privrednih subjekata sa Adresnim registrom, koji vodi Republički geodetski zavod.

U toku ovog procesa može doći do promena podataka o adresi sedišta registrovanih subjekata, zbog kojih privrednici ne treba da brinu, jer će svi netačni podaci biti ispravlјeni u najkraćem roku, odnosno do kraja ovog procesa.

Integracija ova dva registra je od suštinske važnosti za pravilno funcionisanje registara koje vodi APR. Stoga, Agencija će u narednom periodu uskladiti podatke o adresama i kućnim brojevima i u ostalim svojim registrima, u zavisnosti od dinamike sa kojom će RGZ dovršavati poslove na uspostavlјanju potpuno ažurnog Adresnog registra.

Pored Centralnog registra stanovništva, Registra privrednih subjekata i Registra nepokretnosti, Adresni registar je jedan od klјučnih državnih registara zahvalјujući kojima je moguće uspostavlјanje e-Uprave.

Izvor: Agencija za privredne registre

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: