Inspekcija rada kontroliše i neregistrovane firme

Inspekcija rada dobila ovlašćenja i krenula u kontrolu neregistrovanih firmi. Do sada se u kontrolu nije moglo u dvorišta, privatne stanove i kuće.

Trgovina, ugostiteljstvo, popravka i održavanje motornih vozila, prerada i obrada drveta, proizvodnja predmeta od drveta, zanatske usluge i izvođenje građevinskih radova oblasti su u kojima su inspektori rada naišli na najveći broj neregistrovanih radnji. Naime, tokom poslednje kontrole većina njih radila je u kućama, stanovima, privatnim dvorištima.

Inspekcija rada u skladu sa proširenim ovlašćenjima i nadležnostima prema zakonu o inspekcijskom nadzoru, koji je stupio na snagu pre desetak dana, intenzivno kontroliše i neregistrovane privredne subjekte.

Pojačani inspekcijski nadzor radimo na celoj teritoriji Srbije, pri čemu su posebno kontrolisani veći turistički centri – kaže Bojan Jocić, direktor Inspektorata za rad. – Na 78 lokacija na kojima se obavlja neregistrovana delatnost, obuhvaćeno je ukupno 114 radnika. Delovali smo prvenstveno preventivno i odmah doneli 78 rešenja, kojima je naloženo da bez odlaganja pokrenu propisani postupak za upis u odgovarajući registar i zabranili dalje obavljanje delatnosti ili vršenje aktivnosti do ispunjenja uslova.

Inspektori rada će, kako kaže Jocić, kontrolisati izvršenje donetih rešenja i ukoliko se utvrdi da su nastavili po starom, protiv istih će podnositi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka. Cilj je da se svi oni koji nelegalno rade registruju u Agenciji za privredne registre, odnosno u drugom odgovarajućem registru, sve u cilju suzbijanja sive ekonomije i stavljanja u ravnopravan položaj sa ostalima.

Propisi koji su stupili na snagu 30. jula omogućavaju inspektorima da, ukoliko postoje osnovi sumnje da u njemu neregistrovani “subjekat” obavlja delatnost, izvrše uviđaj kada im sud za to izda nalog. Do sada se u kontrolu nije moglo u dvorišta, privatne stanove i kuće. Postupak za izdavanje ove naredbe je hitan, te sud o potpunom predlogu odlučuje bez odlaganja, a najkasnije u roku od 48 sati od podnošenja predloga. Inspekcija je ovlašćena da započne uviđaj u stambenom prostoru najkasnije u roku od osam dana od dana izdavanja naredbe.

U inspekcijskim nadzorima utvrđena je pojava velikog broja slučajeva da poslodavci organizuju proizvodnu delatnost u podrumima, garažama, privatnim kućama – kaže Jocić. – U takvim prostorijama, najčešće se šije, izrađuje obuća, pravi stolarija, ili odvija neki drugi vid mini proizvodnje i radnici rade na crno. Tokom 2015. godine, inspektori rada su zaticali čak i neregistrovane štamparije, kladionice, frizerske salone, trgovinske radnje i ugostiteljske objekte.

Kazne

Zakon kaže da, u slučaju da inspektor rada otkrije neregistrovani “subjekt”, odmah donosi rešenje kojim mu se nalaže da bez odlaganja pokrene postupak za upis u odgovarajući registar i zabranjuje mu da obavlja delatnost do ispunjenja propisanih uslova. Propisana je novčana kazna od 50.000 do 500.000 dinara za prekršaj za fizičko lice. Kada je obavljanje određene delatnosti ili vršenje određene aktivnosti dozvoljeno jedino u formi pravnog lica, za navedeni prekršaj kazna je od 200.000 do 2.000.000 dinara.

Izvor: www.novosti.rs

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: