Inicijativa za poboljšanje položaja mama preduzetnica u Srbiji

Predstavnice udruženja “Mame su zakon” i Digitalna zajednica predale su u utorak Vladi Srbije predloge za izmena seta zakona koji bi doveli do boljeg položaja mama preduzetnica u Srbiji.

Njihova inicijativa “I mame su preduzetnice”, koju je potpisalo više od 40.000 ljudi odnosi se na izmene četiri zakona – Zakon o zdravstvenom osiguranju, Zakon o doprinosima na obavezno socijalno osiguranje, Zakon o finansijskoj podršci porodici s decom i Zakon o porezu na dohodak građana.

One zahtevaju da se preduzetnicama omoguće prava koja imaju i zaposlene žene, i da ne budu diskriminisane u pogledu prava na trudničko, porodiljsko i odsustvo sa rada radi nege deteta, kaže za Biznis.rs Mina Simić iz Udruženja Digitalna zajednica.

“Konkretno zahtevi se odnose na to da se preduzetnicama ne umanjuje naknada zarade za 50 odsto, ukoliko ovlaste poslovođu da upravlja njihovom agencijom dok su na trudničkom odsustvu. Takođe, da žene preduzetnice dok su na porodiljskom i odsustvu sa rada radi nege deteta imaju uplaćene doprinose. Zatim da se preduzetnicama omogući da prenesu pravo odsustva sa rada na partnera, i da za treće i svako naredno rođeno dete imaju pravo odsustva u trajanju od dve godine, kao i zaposlene žene. I poslednje, da preduzetnice, kao i zaposlene žene imaju zagarantovanu naknadu u visini minimalne zarade u toku porodiljskog odsustva odnosno do detetovog trećeg meseca života”, ističe naša sagovornica.

Predstavnice udruženja danas su imale sastanak sa ministarkom za rad Darijom Kisić Tepavčević, i kako navodi Simić, pokazano je interesovanje za inicijativu, ali je neophodno da se prikupe još neki podaci kako bi se definisalo na koji način je neophodno pristupiti ovom problemu.

Na sastanku je dogovoreno da ministarstvo u saradnji sa Republičkim zavodom za statistiku pribavi podatke o tačnom broju porodilja preduzetnica kako bi se izvršila procena izdvajanja sredstava iz budžeta potrebnih za implementaciju izmena zakona.

“Verujemo da su zahtevi inicijative zdravorazumski, i da pored toga što unapređuju položaj preduzetnica, istovremeno mogu da budu korisni za državu na više nivoa, ekonomski i u pogledu povećanja nataliteta. U skladu sa tim, verujemo da će svi zahtevi biti usvojeni u što skorijem roku”, smatra ona.

Mame prinuđene da zatvaraju preduzetničke agencije

Kada je reč o položaju mama preduzetnica, one su trenutno destimulisane, primorane su da biraju između posla i dece, i samim tim su u nezavidnoj poziciji, ukazuje naša sagovornica.

“Svaki od zahteva opisuje jedan od problema, i svi su podjednako važni za žene preduzetnice. Jedan od primera je da za vreme trudničkog ukoliko nastavite da poslujete i imenujete poslovođu, vi dobijate samo 50 odsto naknade. Na ovaj način se destimuliše nastavak vašeg poslovanja, i zakon vas tera da zatvorite preduzetničku agenciju”, kaže ona.

Inicijativu je potpisalo više od 40.000 ljudi, a naša sagovornica napominje da kada su krenuli sa inicijativom nisu znali šta da očekuju, ali su vrlo brzo naišli na veliku podršku.

“Ljudi nam stalno pišu, i dele peticiju, mnogi žele da daju svoj doprinos. Ista je situacija i sa pravnim licima. Trenutno imamo preko 100 pravnih lica koji podržavaju inicijativu, i moramo priznati da podrška i dalje pristiže”, dodaje Simić.

Autor: Marija Jovanović

Izvor: biznis.rs

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: