Fiskalna kasa – prodaja preko web sajta

Prilikom prodaje robe na malo preko web sajta nije potrebno da se šalju fiskalni isečci niti da se taj promet evidentira preko fiskalne kase ukoliko se vrši dostava robe preko spoljnih saradnika, odnosno preko neke kurirske službe ili putem pošte.

Prema Mišljenju Ministarstva finansija pre početka vršenja prodaje robe na malo preko web sajta potrebno je doneti odluku o tome i uneti u osnivački akt šifru delatnosti 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta.

(Mišljenje Ministarstva finansija,br. 430-00-00146/2010-04 od 21.5.2010. godine)“…s obzirom da je delatnost 52610 (Trgovina na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju naručenu robu) izuzeta od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase, navedenom Uredbom, promet koji privredni subjekt ostvari prometom dobara (dečijih igračaka) na malo, putem interneta, pri čemu se preuzimanje i naplata dobara vrši pouzećem (dostava preko pošte), nije dužan da evidentira preko fiskalne kase.”Pri tome, u konkretnom slučaju, privredni subjekt pre otpočinjanja prodaje dobara putem interneta, pored odluke o početku obavljanja delatnosti 52610 (Trgovina na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju naručenu robu), mora u svom osnivačkom aktu imati upisanu pomenutu šifru delatnosti.”

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: