IT firmama olakšana bankarska procedura za ino-prilive

IT firmama olakšana bankarska procedura za ino-prilive

Kompanije koje posluju u oblasti informacionih tehnologija i ostvaruju prilive iz inostranstva, mogu bankama dati trajni nalog o osnovu naplate za prilive do 1.000 evra.


Kompanije u Srbiji koje posluju u oblasti informacionih tehnologija i uobičajeno ostvaruju prilive iz inostranstva, na primer po osnovu prodaje računarskih programa, mogu bankama dati trajni nalog o osnovu naplate za prilive do 1.000 evra, saopšteno je iz Narodne banke Srbije.

Kako se navodi u saopštenju, ovaj nalog podrazumeva da u svim situacijama kada se ostvaruju prilivi iz inostranstva do navedenog iznosa dolazi do automatskog upisivanja podatka o šifri naplate i knjiženja naplate u korist računa klijenta, bez potrebe da klijent posebno obavesti banku o tom osnovu.

Iz NBS navode da su, u saradnji s predstavnicima Vlade, Saveta za inovaciono preduzetništvo i informacione tehnologije i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, na ovaj način razrešili nedoumice banaka i njihovih klijenata u vezi s primenom propisa iz oblasti platnog prometa sa inostranstvom a koje se odnose na realizaciju priliva iz inostranstva.

Centralna banka ukazuje na to da već nekoliko godina unazad većina banaka omogućava svojim klijentima da podatak o pojedinačnom osnovu naplate iz inostranstva i instrumentu naplate dostave elektronskim putem u okviru aplikacija elektronskog bankarstva, i to bez obzira na visinu priliva.

Pritom, kako se dodaje, nema nikakvih smetnji da klijent ovaj podatak dostavi i na drugi način koji je ugovorio s bankom, kao što je korišćenje uobičajenih kanala elektronske komunikacije (npr. SMS-om ili imejlom).

“Uvereni smo da ovakav pristup rešavanju svih pitanja koji se odnose na primenu važećih propisa, uz druge aktivnosti koje sprovode nadležne državne institucije, bitno doprinosi unapređenju uslova za poslovanje IT sektora u našoj zemlji, ali i opštem poboljšanju poslovne klime koja je jedna od osnovnih pretpostavki stabilnog i održivog privrednog rasta”, navodi se u saopštenju.

Pročitajte integralni tekst
saopštenja na sajtu NBS

Izvor: www.novosti.rs | 11.05.2017.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: