FI na engleskom jeziku

Obaveštenje za članove URIPS-a:

Obrascima za završni račun dodali smo finansijski set izveštaja skraćenog obima na engleskom jeziku.
Izvršili smo ažuriranje obrasca PDP i PPDG-1S u delu koji se odnosi na poresku amortizaciju.

Comments